Sökning: "Islamiska staten"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Islamiska staten.

 1. 1. Hur beskrivs religiösa respektive politiska terrorgrupper i massmedia? - En jämförelse mellan PKK-kurdistan och IS

  L1-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Stina Wisell; [2021]
  Nyckelord :Terrorism; Media; IS; PKK; terrorism motiv; framing-theory; terrororganisation; islamiska staten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. LÄS MER

 2. 2. If not us, then who? - On the repatriation of Swedish women and children from the al Hol and al Roj camps in the Syrian Arab Republic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aylin Volgsten; [2021]
  Nyckelord :public international law; international human rights law; repatriation; jurisdiction; terrorism; counter-terrorism; Syria; ISIL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the al Hol and al Roj camps in the north-eastern parts of the Syrian Arab Republic, women and children allegedly affiliated with the terrorist group the Islamic State of Iraq and the Levant are detained in precarious humanitarian and security conditions that have been equated with torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the United Nations. In early 2021, the United Nations called upon states to repatriate their nationals from the camps. LÄS MER

 3. 3. Krigare, bröder och superhjältar. En narrativ analys av maskulinitetsideal i IS propagandatidning Rumiyah

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; propagandatidningen Rumiyah; krigare; maskulinitetsideal; jihadmartyr; bröder; historiska hjältar.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns begränsad kunskap kring anledningar till varför människor ansluter sig till Islamiska staten, det vill säga IS. Män utgör en majoritet av de som anslutit sig till Islamiska staten. LÄS MER

 4. 4. Vad gör Sverige för att förhindra radikalisering? Ett nätverk av aktörer och med en politisk oenighet kring hanterandet av IS-återvändarna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Niklasson; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; återvändare; riksdagspartier; radikalisering; kommun; social-tjänst; governmentality; neo-liberalism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Radikalisering har i Sverige, liksom övriga världen, debatterats på olika politiska nivåer. För flertalet har idag begreppet blivit synonymt med IS-anhängare. Sverige står inför ett högaktuellt dilemma; när nu IS-områden tycks vara på väg mot en upplösning. LÄS MER

 5. 5. En "foreign" fighter?: En mikrostudie om identity fusion och modes-theory hos foreign fighters mot IS

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ossian Hamberg; Jacob Wollheim; [2020]
  Nyckelord :Foreign fighters; modes-theory; identity fusion; in- and out-groups; anti-IS fighters; pro-group behaviors; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer vi att pröva två teoretiska nytillskott från psykologin, Modes-Theory och Identity Fusion, på foreign fighters som stridit mot Islamiska Staten (IS). Båda teorierna har visat god potential för att förklara extreme pro-group behaviors som att sätta livet till för en grupp, vilket gör oss nyfikna på att pröva teorierna inom freds- och konfliktvetenskap. LÄS MER