Sökning: "Islamofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Islamofobi.

 1. 1. Bekämpa islamofobi i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ervin Rahic; [2020]
  Nyckelord :Combatting; Islamophobia; School; Teaching; Sweden;

  Sammanfattning : I detta SAG framförs huvudsakligen exempel på olika beprövade metoder som lärare kan använda sig utav för att reducera islamofobi i grundskolan och även på gymnasiet. Genom att eleverna utvecklar ett antirasistiskt tänkande leder det till att de också får ett bredare perspektiv på omvärlden. LÄS MER

 2. 2. Islamofobi i klassrummet - Didaktiska lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tarik Mulic; [2020]
  Nyckelord :acceptans; didaktik; didaktiska metoder; islamofobi; religionsdidaktik; religionsvetenskap; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islamofobi tar sig uttryck i klassrummet och hur det går att arbeta förebyggande mot islamofobi. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer kommer fyra lärare i Skåne dela med sig av sina erfarenheter av uttryck av islamofobi i skolan men även framföra metoder för att arbeta förebyggande mot islamofobi. LÄS MER

 3. 3. Islamofobi och antisemitism i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amar Kadribegovic; Alex Sahlvall; [2020]
  Nyckelord :Islamofobi; Motverka islamofobi; Religion och lärande; Islam i undervisningen; Islamophobia; Islamophobia classroom; Islamophobia school; Antisemitism; Antisemitism classroom; Antisemitism school;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt vars syfte är att sammanställa vilken forskning det finns om hur lärare i grundskolan kan motverka islamofobi och antisemitism i klassrummet. Vår frågeställning är följande: Vad säger forskningen om vilka didaktiska och metodiska verktyg det finns för att motverka islamofobi för en religionslärare i skolan? Vad säger forskningen om vilka didaktiska och metodiska verktyg det finns för att motverka antisemitism för en religionslärare i skolan? Vår metod var att använda oss av databaser som Libsearch och ERIC via EBSCO för att hitta relevanta texter som vi kunnat använda i arbetet via våra nyckelord. LÄS MER

 4. 4. Islamofobi i religionskunskapsundervisningen - fyra lärares didaktiska metoder och val.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Chis; Solin Mustafa; [2020]
  Nyckelord :islamofobi; religionsvetenskap; didaktik; didaktiska metoder; religion; religionsdidaktik; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Centralt i detta arbete är att undersöka hur islamofobi tar sig uttryck i klassrummet under religionsundervisningen samt vilka didaktiska metoder som finns att tillgå och används av verksamma lärare. Genom kvalitativa strukturerade intervjuer via e-mail delar fyra lärare, från olika delar av Skåne, med sig av sina erfarenheter i arbetet mot islamofobi och islamofobiska uttryck i skolan. LÄS MER

 5. 5. Islamofobi i västvärlden - ett skolproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mauritz Andersson; [2020]
  Nyckelord :främlingsfientlighet; islam; islamofobi; lärarstrategier; motverkan; muslimer; rasifiering; rasism; religiös tillhörighet; xenofobi; öppenhet; värderingar;

  Sammanfattning : Det följande arbetet är en kunskapsöversikt som ämnats åt att utforska vad forskning säger om hur man kan hantera och motverka islamofobi i skolsituationer. Frågan som utforskas är didaktiskt relevant och utformad på följande sätt: ”Hur kan man som lärare, enligt forskning, motverka islamofobi i skolsituationer?” Innan forskningen kring det didaktiska utforskas ges en kort inblick i hur islamofobi utvecklats i västvärlden under 2000-talet. LÄS MER