Sökning: "Islamofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Islamofobi.

 1. 1. Hatet och Hatbrotten: Dess offer och förövare i svensk dags- och kvällspress : En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsrapporteringen kring hatbrott i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellen Hellström Persson; Ellen Ingren; [2021]
  Nyckelord :Hatbrott; rasism; islamofobi; hat; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att beskriva hur Expressen och Dagens Nyheter rapporterat om hatbrott under år 2010, 2015 och 2020. I en andra delfråga undersöks i synnerhet den nyhetsjournalistiska rapporteringen om islamofobiska hatbrott under dessa år. LÄS MER

 2. 2. Eleven och bilden av islam : En studie som visar om eleverna har föreställningar om islam samt om vilka religionsdidaktiska metoder forskning visar motverkar islamofobi i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fjona Ibishi Halimi; [2021]
  Nyckelord :Religion; islamofobi; högstadieelever;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det finns islamofobi bland eleverna. Genom en enkätstudie på 103 elever i en mellanstor högstadieskola i södra Sverige har jag tagit reda på vad eleverna tycker och hur de ställer sig till religionen islam och om deras inställning till islam kan klassificeras som islamofobi. LÄS MER

 3. 3. Undervisning om islamofobi: Vad lärare kan göra för att öka empatin och förståelsen hos sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alicia Lindberg; [2021]
  Nyckelord :empati; främlingsfientlighet; förståelse; gymnasiet; islamofobi; religion; religionskunskap; tolerans; undervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över lärarens roll inom undervisning om islamofobi. Den syftar till att ge en välgrundad överblick angående olika faktorer som är viktiga för religionslärare inom gymnasieskolan att ta i beaktande när man undervisar elever om islamofobi. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska lösningar för att motverka islamofobi i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ervin Rahic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att komma fram till olika didaktiska metoder som lärare tillämpar i undervisningen för att motverka islamofobi i skolan. För att få fram metoderna grundar studien sig på intervjuade lärare som berättar om vilka metoder de själva tillämpar för att motverka islamofobi. LÄS MER

 5. 5. Islamofobi i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Amin; [2021]
  Nyckelord :classroom; education; eliminate; in school; racism.;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate the various forms of support that are available to counteract islamophobia in elementary school and in high school. Through these methods the students developed an anti-racist thought which lead them to have a wider perspective about the outside world. LÄS MER