Sökning: "Ismail Nilsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ismail Nilsson.

 1. 1. Revisorns uppfattningar om struktur och dess påverkan på effektivitet och revisionskvalité

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ahmad Ismail Taleb; Tobias Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Struktur; revisionskvalité; teamarbete; effektivitet; erfarenhet; revision;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika demografiska faktorer påverkar revisorns uppfattningar kring struktur och dess inverkan på revisionskvalité samt effektivitet inom revisionsprocessen. Metod: Studien tar en deduktiv ansats och baseras på en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Hur goodwillnedskrivningar och det redovisade värdet av goodwill påverkas av individuella faktorer hos den verkställande direktören samt ekonomichefen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ahmad Ismail; Tobias Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Goodwill; impairment; Accounting; Tenure; Positive accounting theory; Goodwill; nedskrivning; redovisning; nedskrivningsprövning; besittning; verkligt värde; positiv redovisningsteori.;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och förklara hur olika egenskaper hos ledarskapsfigurer (Verkställande direktör, ekonomichef) kan påverka goodwillnedskrivningar samt det redovisade värdet av goodwill.Metod:Studien tar en deduktiv ansats och grundas på en dokumentstudie, hypoteser har formats och analyserats samt därefter accepterats eller förkastats. LÄS MER

 3. 3. Informationsasymmetri på finansiella marknaden : En studie om hur informationsgapet kan minskas mellan småsparare och företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Rami Bou-Hamdan; Daniil Nilsson; Idris Ismail; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER