Sökning: "Isolerad energisystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isolerad energisystem.

 1. 1. Sustainable Implementation of Photovoltaic Technologies in Mauritius : A study on the energy system in Mauritius and the effect of solar power generation on frequency stability

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Isabel Bang Jensen; Simon Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Isolated energy system; photovoltaic technologies; frequency stability; system inertia; grid readiness; renewable energy; sustainable energy mix; Mauritius; PV shutdown; N-1 security; Isolerad energisystem; solceller; frekvensstabilitet; svängmassa; förnybar energi; hållbar energimix; Mauritius; produktionsbortfall; N-1 säkerhet;

  Sammanfattning : Mauritius is an isolated island with ambitious targets for renewable energy generation and plans to invest in more solar power. The aim of this study is to assess how the implementation of photovoltaic technologies might affect the frequency stability in Mauritius and thus assess whether solar power can help the country obtain their targets for green energy generation. LÄS MER

 2. 2. En teoretisk granskning av ekonomiska, energioch miljömässiga för- och nackdelar med mesofil rötning av avloppsslam : Fallstudie på Rättviks avloppsreningsverk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Maria Lundgren; [2020]
  Nyckelord :avloppsreningsverk; rötning; biogas;

  Sammanfattning : Inom VA-branschen ökar energi- och miljömedvetenheten. Detta har lett till en önskan om att ta vara på resursinnehållet i avloppsslammet, vilket kan tas tillvara genom rötning. Men precis som andra slambehandlingsmetoder har rötning flera olika föroch nackdelar. LÄS MER

 3. 3. Luftomsättningsmätning med avklingningsmetoden: fältmätningar med CO2 som spårgas. : Studie i en 3-plansvilla med självdragsventilation.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Johannes Chilo; Niina Heinola; [2016]
  Nyckelord :Koldioxid; Avklingning; Spårgas;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar ett resultat från en studie gjord på uppdrag av villaägare till ett hus från 1972 med självdragsventilation. Utifrån dialog med villaägarna har det framkommit att de misstänker att ventilationen inte är tillräcklig. LÄS MER