Sökning: "Isolering"

Visar resultat 1 - 5 av 1322 uppsatser innehållade ordet Isolering.

 1. 1. Social isolering, äldres upplevelse under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johansson Malin; Lundkvist Helena; [2023]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; elderly; sense of coherence; social isolation; Covid-19 pandemin; känsla av sammanhang; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden i världen ökar kontinuerligt och även den äldre populationen. Covid-19 pandemin innebar stor påverkan på samhället och restriktioner, bland annat social isolering, infördes för att begränsa smittspridningen. Dessa restriktioner riktades främst mot riskgrupper vilket innebar begränsningar i deras livsstil. LÄS MER

 2. 2. En nystart i ett nytt land! Asylsökande och flyktingars upplevelser av vardagen och meningsfulla aktiviteter i väntan på beslut om uppehållstillstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Wafaa Aloweed; Nour Almougrabi; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av krig, förföljelser och kränkningar ökar flyktingströmmarna i världen. Antalet människor på flykt 2021 var 89,3 miljoner. Miljöförändringar som asylsökande och flyktingar upplever påverkar alla aspekter av deras dagliga liv och uppfattning om sig själva. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Bloom; Isabell Ekström; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Isolation; Loneliness; Retirement homes; Safety; Ensamhet; Isolering; trygghet; upplevelser; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av diagnos och behandling vid akut myeloisk leukemi : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elvira Johansson; Elenore Åström; [2023]
  Nyckelord :Cancer; Cytostatic treatment; Person-centred care; stem cell transplantation; Cancer; cytostatikabehandling; personcentrerad vård; stamcellstransplantation;

  Sammanfattning : Titel: Patienters upplevelser av diagnos och behandling vid akut myeloisk leukemi    Bakgrund: Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste formen av akut leukemi. Behandlingen och symtomen är påfrestande och långvariga, vilket inverkar på patienters livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Almedina Cerimagic; Maria Olander; [2023]
  Nyckelord :Patients experiences; Living with; Leg ulcers; World of life; Patienters upplevelser; Leva med; Bensår; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta bensår är ett globalt hälso- och sjukvårdsproblem. Svårläkta bensår är ingen sjukdom utan ett symtom som uppstår av olika sjukdomstillstånd. LÄS MER