Sökning: "Isotopanalyser"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Isotopanalyser.

 1. 1. Stridsyxekulturens uppkomst i Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Petersson; [2019-02-20]
  Nyckelord :Arkeologi; Snörkeramiskkultur; Stridsyxekultur; DNA; Isotopanalyser; Pest; Diet; Båtyxor; Snörkeramik; Hockerställning;

  Sammanfattning : The world is getting more and more technical, science has transformed everyday life as well as our workplaces, the same goes for archaeology. This paper is analysing how older theories are comparative to studies where DNA and isotope analysis now can give a clearer picture regarding where an individual was raised, how their diet was and what heritage they had. LÄS MER

 2. 2. Påverkar klimatförändringen trofisk fraktionering av C och N mellan växt och konsument i sötvattenekosystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Evelina Hiltunen; [2018]
  Nyckelord :chironomus riparius; stable isotopes; trophic fractionation; climate change; oligotrophication;

  Sammanfattning : Temperaturhöjningen som en följd av klimatförändringen väntas gå fortast och bli störst på Nord- och Sydpolen. När lufttemperaturen stiger, stiger även vattentemperaturer och vegetationsgränser flyttas. Detta skulle kunna vara orsaken till den näringsutarmning som kan ses i många arktiska sjöar. LÄS MER

 3. 3. The Gotlandic rural militia : A study of the invasion of Gotland 1361 in response to a modern narrative

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Thomas Neijman; [2017]
  Nyckelord :Middle Ages; medieval Scandinavia; medieval; history; archeology; battle of Wisby; battle of Visby; medeltid; tvärvetenskap; historiebruk; korsbetningen; historia; arkeologi;

  Sammanfattning : De moderna beskrivningarna av Gotlands invasion 1361 delar ett ofta använt narrativ, där de gotländska och danska arméerna beskrivs som motsatser. Den danska armén sägs ha bestått av proffs, som var välutbildade och välutrustade. LÄS MER

 4. 4. Tankar kring Torsk : Isotopanalyser av torskkotor för att undersöka vikten av torskimport i medeltida Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Beatrice Krooks; [2013]
  Nyckelord :Torsk; isotop; isotopanalys; medeltid;

  Sammanfattning : This essay discusses the import of cod (Gadus morhua) in Sweden during the Middle Ages through isotope analysis of cod vertebrae. The isotope analysis is used to trace the cods origin to either the Baltic Sea or the Atlantic Ocean. The bones were subjected to d13C, d15N and d34S analysis; 64 of  the analyzed bones met the quality criteria. LÄS MER

 5. 5. Tankar kring Torsk : Isotopanalyser av torskkotor för att undersöka vikten av torskimport i medeltida Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Beatrice Krooks; [2013]
  Nyckelord :torsk; isotopanalys; medeltid;

  Sammanfattning : This essay discusses the import of cod (Gadus morhua) in Sweden during the Middle Ages through isotope analysis of cod vertebrae. The isotope analysis is used to trace the cods origin to either the Baltic Sea or the Atlantic Ocean. The bones were subjected to d13C, d15N and d34S analysis; 64 of  the analyzed bones met the quality criteria. LÄS MER