Sökning: "Israel"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet Israel.

 1. 1. Hur olika nationer framställs - En kritisk diskursanalys av Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisen Gunnarsson; [2019-09-17]
  Nyckelord :Donald Trump; Jerusalem; kritisk diskursanalys; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa USA:s inflytande på konflikten mellan Israel och Palestina. Genom att titta närmare på hur Donald Trump porträtterar de olika aktörerna kan vi få en känsla för talets inverkan på den enskilda individen. LÄS MER

 2. 2. Vying for victimhood : subtextual moral judgements and news organisation standpoints reporting Gaza 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amy Margaret Franck; [2019]
  Nyckelord :Israel; Palestine; Gaza; Victimhood; Media Bias; Media Morality; Mediapolis; Objectivity; Proximity; Al Jazeera; Associated Press; News Agency; Newswire; Dehumanisation; Standpoint theory; Journalism; Hamas; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the summer of 2014, a violent conflagration erupted in the isolated Palestinian enclave of Gaza. Whilst the fighting was between Hamas and Israel, Palestinian civilians paid the price. The stark disparity in deaths triggered a debate in the West about Israeli tactics, and the media was accused of ‘bias’ by both Israelis and Palestinians. LÄS MER

 3. 3. The Red Sea – Dead Sea Water Conveyance project and human security in Jordan and Israel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lilja Emilia Österman; [2019]
  Nyckelord :he Red Sea – Dead Sea Water Conveyance project; human security; Jordan; Israel; water scarcity;

  Sammanfattning : The main purpose of this research is to investigate Jordan and Israel's participation in the Red Sea – Dead Sea Water Convenience project from human security point of view. The Red Sea – Dead Sea Water Conveyance project is planned to desalinate water from Red Sea to the Dead Sea and provide fresh water to Jordan, Israel and possibly Palestine. LÄS MER

 4. 4. Sumud i Sverige : Nyckeln till mening när hemlandet är under ockupation

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Angela Collin; [2019]
  Nyckelord :Sumud; Ockupation; Palestina; Israel; Mening; Identitet;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse sumud and its importance for Palestinians today living in Sweden. The theory of logotherapy, developed by Viktor Frankl, is used as a tool to unfold how sumud has become the bearer of identity and to response to the search of a meaningful life, in despite of injustices from the occupation. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Key Performance Indicators (KPIs) on Listed European Football Clubs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Igor Victor Noonan; Marco Israel Silicaro; [2019]
  Nyckelord :Free Cash Flow Theory; Underinvestment Problem; Panel Data Regression; Trade Off Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and shed light on the critical success factors for investors, management and academia for listed European football clubs. This paper is the first of its kind in that it analyses the Key Performance Indicators and their respective impact on the stock price for 23 listed European football clubs. LÄS MER