Sökning: "Israel"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet Israel.

 1. 1. The Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict : A Qualitative Case Study on the Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict approached through realism, liberalism and constructivism.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elvira Sofic; [2020]
  Nyckelord :European Union; Palestine; Israel; Interests; Security; Military; Interdependence; International Law; Identity; Norms;

  Sammanfattning : For over four decades, the EU has been an active external actor in the Israeli-Palestinian peace process. However, the role that the EU has in the conflict, have many times been questioned. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering på religionskunskapslektionerna : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på och hantering av konflikter på religionskunskapslektionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Felicia Radovan; [2020]
  Nyckelord :Conflict; conflicts; conflict management; management; religious education; religious education lesson; conflict view; teachers; students;

  Sammanfattning : The present study presents various conflicts that have arisen during the religious education lesson and how these have been handled by the various interviewed teachers. With the help of eight qualitative, unstructured interviews of 45 - 60 minutes with certificated religious education teachers from two different municipalities, material was collected and then interpreted and analyzed hermeneutically. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av insomni hos vuxna patienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Israel Perez; Jonatan Bern; [2020]
  Nyckelord :insomni; kvalitativ; patienter; upplevelse; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Insomni är ett vanligt förekommande tillstånd hos olika patientgrupper med besvärliga symtom exempelvis svårigheter att upprätthålla och initiera sömn. Sjuksköterskor möter patienter med dessa besvär dagligen. En utökad förståelse kan bidra till att utveckla sjuksköterskors arbete att främja patienters hälsa vid insomni. LÄS MER

 4. 4. Israel’s usage of Psychological Warfare against Hezbollah : Theoretical Development and Application 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Psychological warfare; PSYOP; Israel; Hezbollah; Theory development.;

  Sammanfattning : The purpose is to analyze and describe Israel's psychological warfare facing Hezbollah in the years between 2017-2019. The question at issue is: How has Israel used Psychological Warfare against Hezbollah between 2017-2019? This is revised through a theory development using the work of Martin C. LÄS MER

 5. 5. Jakob på tapeten : En svit renässanstapeters motiv och roll vid Vasahovet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Madsén; [2020]
  Nyckelord :Woven Tapestries; Tapestry; Jacob; Patriarch; Old Testament; Vasa court; Sweden; Royal Collections; Renaissance; Flanders; Brussels; Conspicuous consumption; Gustav I; Gustav Vasa; Gustav I; Historien om Jakob; Vävda tapeter; gobelänger; renässansen; Vasahovet; Flandern; Bryssel; Kungliga Husgerådskammaren; statuskonsumtion;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the role of renaissance tapestries in the Vasa court. The basis of the examination is two woven renaissance tapestries depicting the Old Testament Story of Jacob. This study uses iconography to analyze the depiction in comparison to other similar Story of Jacob portrayals. LÄS MER