Sökning: "Israel"

Visar resultat 1 - 5 av 336 uppsatser innehållade ordet Israel.

 1. 1. Israel och säkerhet : En analys av Likuds säkerhets- och identitetspolitik från 2009

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Likud; Netanyahu; securitization; security; identity;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if and how the Israeli right-wing party Likud and its prime minister Benjamin Netanyahu enforced their political ideas and discourse with focus on security from 2009 until today. Furthermore, it investigates if this has created a new Israeli identity as well as if it has affected the Palestinians possibilities of self-determination. LÄS MER

 2. 2. The Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict : A Qualitative Case Study on the Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict approached through realism, liberalism and constructivism.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elvira Sofic; [2020]
  Nyckelord :European Union; Palestine; Israel; Interests; Security; Military; Interdependence; International Law; Identity; Norms;

  Sammanfattning : For over four decades, the EU has been an active external actor in the Israeli-Palestinian peace process. However, the role that the EU has in the conflict, have many times been questioned. LÄS MER

 3. 3. Politics, human values and climate change: Investigating the determinants of climate change perceptions in Europe

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alva Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate change perceptions Political orientation Human values Epidemiological approach; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper empirically investigates the determinants of climate change perceptions across Europe, focusing on how political orientation and human values affect attribution- and trend belief, perceived impacts of climate change and climate concern. Previous studies in this field of research have ignored the risk of reverse causality, which is addressed in this paper by conducting the epidemiological method. LÄS MER

 4. 4. Modern hybrids or senior gerillas : Hezbollahs operations in the Second Lebanon War

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Alex Lindmark; [2020]
  Nyckelord :unrestricted warfare; on guerrilla warfare; Hezbollah; Second Lebanon War; Andra libanonkriget; Hizbollah; hybridkrigföring; gerillakrigföring;

  Sammanfattning : Hezbollahs success during the second Lebanon war in 2006 caused a great stirr through the field of military theorists and analysts. The organization was by most numericals clearly out-gunned and out-numbered compared to the combat-experienced Israel defense forces. LÄS MER

 5. 5. Västbanken, konflikten mellan mänskliga rättigheters auktoritet och nationell suveränitet - Argumentationsanalys om Västbanken efter sexdagarskriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Oliver Filipov Madjar; [2020]
  Nyckelord :Suveränitet; mänskliga rättigheter; realism; internationella relationer; mellanöstern.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Västbanken i Israel-Palestina regionen har varit en konfliktzon i flera decennier där människor idag befinner sig under administrering och ockupation. Spänningar finns fortfarande i området när bosättningar ökar. LÄS MER