Sökning: "Israel"

Visar resultat 6 - 10 av 202 uppsatser innehållade ordet Israel.

 1. 6. Krigföringens grundprinciper i marina asymmetriska konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tim Löv; [2019]
  Nyckelord :Liddell Hart; krigföringens grundprinciper; sjötigrarna; Israel; asymmetriska konflikter; framgång;

  Sammanfattning : The principles of war have been institutionalised in the western world’s military doctrines despite many scientists and military officers having questioned them for a long time. They believe the principles are too broad, unspecific and even invalid. LÄS MER

 2. 7. Om judar - en studie om ungdomars föreställningsvärldar och dessas sociala drivkrafter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz; [2019]
  Nyckelord :antisemitism; attityder; föreställningsvärld; judar; Malmö; social konstruktion; ungdomar; värdegrund;

  Sammanfattning : Följande uppsats handlar om ungdomars syn på judar och antisemitism utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Syftet är att nå en förståelse kring hur ungdomar erfar sin omvärld, såväl för att finna de bidragande faktorerna som leder till fördomar, intolerans och antisemitism som för att utröna vilka erfarenheter de har från sin tid på gymnasiet. LÄS MER

 3. 8. Soaring over the dividing wall

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anne Svensson; [2019]
  Nyckelord :Israel; Palestine; conflict; peace; Young Adult literature; YA literature; children s literature.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Palestina & Israel genom ögonen av svensk nyhetspress : En studie av fyra svenska tidningars rapportering av Israel-Palestina-konflikten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hampus Berglund Svensson; [2019]
  Nyckelord :media; conflict; framing; Israel; Palestine; peacejournalism;

  Sammanfattning : This study, Palestine & Israel through the eyes of the Swedish newsmedia, has examined how four Swedish newspapers framed the Israel-Palestine conflict between the years 2008-2018, as well as how the newspaper's coverage changed over time. The study used a quantitative and a qualitative method by analyzing frequently used words in the analyzed articles as well as in-depth readings of a few individual articles chosen via random selection. LÄS MER

 5. 10. Gastronomy as a tool for peace and resistance in the Holy Land

  Master-uppsats,

  Författare :Ulrica Söderlind; [2019]
  Nyckelord :Gastronomy; The Holy Land; peace; conflict; religion; interfaith relations; resistance; food; beverage; education; sacred order;

  Sammanfattning : This thesis is a study within the international master program “Religion in Peace and Conflict” at the department of theology at Uppsala University. The study should be seen as a microstudy over the role gastronomy plays as a tool for peace and resistance in the Holy Land. LÄS MER