Sökning: "Issa Ali"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Issa Ali.

 1. 1. Att leva med Afasi : En litteraturstudie ur patienternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ali Issa Omran; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nyckeltal för effektivisering och förbättringsarbete

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamra; Issa Abdulahad; [2021]
  Nyckelord :OEE; TPM; OEE; TPM;

  Sammanfattning : Företaget TPC Components AB som ligger i Västerås är ett av Europas ledande precisiongjuterier. För tillfället befinner sig TPC i ett läge där efterfrågan är så hög att produktionen inte hinner med och därmed försöker man höja produktionseffektiviteten och identifiera förlusterna som påverkar. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling som ett redskap för utveckling av ämneskunskap för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Yousef Ali Issa Alaa; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; Modersmål; Nyanlända; Studiehandledning; Flerspråkiga elever; Modersmål; Nyanlända; Studiehandledning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva hur samarbetet mellan ämneslärare och modersmålslärare fungerar på två skolor. Med detta syfte ingår det att studera vilka arbetsformer som lärarna använder för att hjälpa elever med svenska som andraspråk och nyanlända med att utveckla ämneskunskap i enlighet med skolan styrdokument. LÄS MER

 4. 4. A design research exploration of Near Field Communication technology - Building and evaluating an NFC-ticket prototype extending an existing system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Magnus Bergqvist; Ali Issa; Kristoffer Morsing; [2012-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several indicators suggesting that Near Field Communication (NFC) is about to have a major breakthrough in the market. In this paper we explore the feasibility of implementing an NFC event ticketing system and investigate potential future functionality while answering our research question: How could NFC be used to better apply to the field of event ticketing, as compared to existing NFC ticketing solutions? We answered this question by using a design research approach in order to implement and evaluate an event ticketing prototype which transfers information through NFC using peer-to-peer mode. LÄS MER