Sökning: "It för sjuksköterskor"

Visar resultat 11 - 15 av 1301 uppsatser innehållade orden It för sjuksköterskor.

 1. 11. Patienternas kost- och vätskeregistreringar på sjukhus : Kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelser av dokumentering av kost- och vätskeregistreringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Robin Yildiz; Erik Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Malnutrition; nurses experiences; documentation; dehydration; implementation; Malnutrition; sjuksköterskors upplevelser; dokumentation; dehydrering; implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring och dehydrering är ett allvarligt men vanligt problem inom sjukvården som har konsekvenser för både patient och samhälle. Adekvat nutritionsvård är viktigt för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos patienten. LÄS MER

 2. 12. ”Man vet aldrig när det går riktigt illa” : Sjuksköterskors upplevelser av utsatthet i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Bergqvist; Sara Nyman; [2019]
  Nyckelord :Lone working; Nursing; Safety; Threats; Violence; Ensamarbete; Hot; Omvårdnad; Säker vård; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal är på många sätt utsatta i sitt arbete. Sjuksköterskor i hemsjukvården arbetar ofta ensamma och i patienters egna hem och är därmed särskilt utsatta. Hot och våld är vanligt förekommande men utsattheten kan också vara till exempel att ha ensamt omvårdnadsansvar eller att möta oberäkneliga patienter. LÄS MER

 3. 13. Delaktighet och säkerhet vid bedsiderapportering : Patientens och sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Hansson; Amanda Vikström; [2019]
  Nyckelord :Bedside handover; patient safety; patient participation; experiences; patients; nurses; literature study; Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdeltagande; upplevelser; patienter; sjuksköterskor; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering sker ofta vid varje skiftbyte inom slutenvården. Traditionellt sker detta mellan sjuksköterskor, i frånvaro av patienten. Informationsöverföring är den process i patientens vård där flest fel riskerar att uppstå. LÄS MER

 4. 14. SJUKSKÖTERSKANS VERKTYG OCH STRATEGIER VID MÖTEN MED PATIENTER MED SMÄRTA OCH MISSBRUK EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Ehrning; Nesibe Ekiz; [2019]
  Nyckelord :Bedöma; Missbruk; Sjuksköterska; Skala; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att behandla smärta utgör en central uppgift för sjuksköterskan. Denna uppgift innefattar att bedöma och välja lämpliga åtgärder för att lindra smärta. Då en patient samtidigt har en missbruksproblematik medför denna uppgift särskilda svårigheter. LÄS MER

 5. 15. What patients want to learn after an AMI. Self-perceived learning needs of patients following an acute myocardial infarction – a literature review

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aslak Balle Hansen; Federico Sampognaro; [2019]
  Nyckelord :Discharge; learning needs; information; patient education; myocardial infarction; nursing;

  Sammanfattning : Att överleva en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse. Det leder ofta till ångest, stress och i vissa fall depression. Att få rätt information i de inledande stadierna efter behandlingen är avgörande. Dock är det så att på grund av snabba behandlingstider är patienternas utbildningstid före utskrivning ofta för kort. LÄS MER