Sökning: "It för sjuksköterskor"

Visar resultat 16 - 20 av 1301 uppsatser innehållade orden It för sjuksköterskor.

 1. 16. AI inom vårdrådgivning : En attitydanalys på 1177 Vårdguidens sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Andersson; Erik Felin; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI; chatbot; nurses; 1177 Vårdguiden; Inera AB; attitude; the tricomponent model of attitudes; Artificiell intelligens; AI; chatbot; första linjens vård; sjuksköterskor; 1177 Vårdguiden; Inera AB; attityd; the tricomponent model of attitudes;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) är en teknik som blir allt vanligare inom en rad områden, inte minst i syfte att effektivisera. I Sverige har kritik riktats mot vårdbranschen och de långa vårdköer som tynger den. LÄS MER

 2. 17. Upplevelser då en närstående drabbas av en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Joel Göransson; Peter Sandström; [2019]
  Nyckelord :Experiences; family focused nursing; myocardial infarction; relatives; Anhöriga; familjefokuserad omvårdnad; hjärtinfarkt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar årligen 25 700 personer i Sverige och med varje drabbad person drabbas också anhöriga. Inläggningstiden på sjukhus för en hjärtinfarkt är kortare än vad den tidigare varit och förväntas bli ännu kortare i framtiden. Anhöriga får då ett större ansvar i att stödja den drabbade. LÄS MER

 3. 18. SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ella Hugander; Malin Rickle; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterska; attityd; omvårdnad; droger; beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: En drog innebär ett psykoaktivt ämne, exempelvis alkohol och narkotika. Alkohol och narkotika är två droger som kan leda till beroende. Ett beroende är ett kompulsivt förhållande till en specifik substans, det påverkar sinnesstämningen och kan ha svåra följder. LÄS MER

 4. 19. Patientens upplevelse av att möta sjuksköterskor som vårdgivare inom primärvården. : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Anna-Sara Andersson; Helena Landberg; [2019]
  Nyckelord :literature review; nurse; nurse-patient relation; patient experience; primary health care;

  Sammanfattning : Background: Considering the increasing requirements and needs facing primary health care, the aspiration to use nurses as care providers has increased. This is done to improve the availability, effectiveness, and to dispense the available resources. LÄS MER

 5. 20. Vårdskador inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Stina Skog; Lovisa Syrén Kronqvist; Agnes Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Workload; work environment; cooperation and communication; Arbetsbelastning; arbetsmiljö; samverkan och kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort internationellt problem inom hälso- och sjukvården. Antalet rapporterade vårdskador i världen är 43 miljoner per år, vilket leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar. Bara i Sverige läggs 11,5 miljoner kronor extra per år på grund av ökande vårdskador. LÄS MER