Sökning: "Itten"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Itten.

 1. 1. Konsten att komponera en rabatt

  Magister-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Andersson; [2015]
  Nyckelord :växtkomposition; perenn; rabatt; mixed border; blandrabatt; komponera; Slottsträdgården; William Robinson; Gertrude Jekyll; Christopher Lloyd; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. LÄS MER

 2. 2. Naturen som färg- och formkälla vid växtkomposition. En undersökning av gestaltningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ida Edberg; [2013-07-01]
  Nyckelord :design process; plant composition; landscaping; mire; Itten s color contrasts and contrasts of form; designprocessen; växtkomposition; trädgårdsdesign;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design 21 hp.... LÄS MER

 3. 3. Ungdomars tankar kring betydelsen av färg och form vid framställningen av en internationell webbtidning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknik; Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

  Författare :Jon Back; Sandy Cross-Rosell; [2001]
  Nyckelord :Färg; form; www; World Wide Web; ungdom;

  Sammanfattning : När en grafisk profil för en spännande ny internationell webbtidning för ungdomar skall göras är det viktigt att tänka på hur färg och form påverkar våra känslor. Experiment med färg som har gjorts av ledande färgpsykologer och färgvetare som Goethe, Itten, Lüscher och Karl Ryberg bevisar att färg har en stor psykologisk påverkan på människan. LÄS MER