Sökning: "Ivan Granberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ivan Granberg.

  1. 1. DESINFORMATION, KOMMUNIKATION OCH KLASSRUMMET : Lärares upplevelser av desinformation i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Ivan Granberg; [2021]
    Nyckelord :​civics education; deliberative democracy; disinformation; fake news; media literacy; misinformation;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine perceptions among civics teachersactive in upper primary and secondary schools in Sweden regardingdisinformation. In particular, the study focuses on ways in which disinformation inthe classroom interacts with media literacy as well as deliberative democraticideals. LÄS MER