Sökning: "Ivan Hallström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ivan Hallström.

  1. 1. Motiv för daglig verksamhet : Ur några föreståndares perspektiv

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Ivan Hallström; [2009]
    Nyckelord :Work; Employment; Daily workshop; Disability; SOC; Normalization principle.; Arbete; Daglig verksamhet; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; KASAM; Normaliseringsprincipen;

    Sammanfattning : This study aims to explore purposes of daily workshops for persons with disabilities. The method used was qualitative interviews. An inductive research strategy was used. LÄS MER