Sökning: "Ivan Jelisic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ivan Jelisic.

  1. 1. Buscopan och Glucagon - Nödvändighet eller formalitet vid CT-kolografi

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ines Avdic; Ivan Jelisic; [2016-04-25]
    Nyckelord :CT-kolografi; Buscopan; Glucagon; Spasmolytiska läkemedel;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Det sker en ständig utveckling av diagnostiska undersökningsmetoder inom radiologi. Kolonröntgen var den primära radiologiska kolonundersökningen före övergången till CT-kolografi. LÄS MER