Sökning: "Ivan Kovačić"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ivan Kovačić.

 1. 1. Att skapa civilsamhället : En analys av SIDA:s diskurser relaterat till bistånd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ivan Kovacic; [2008]
  Nyckelord :Civilsamhället; SIDA; bistånd; imperialism; postkolonialism; diskurs.;

  Sammanfattning : Civilsamhället har på senare tid kommit att spela en allt större roll i biståndspolitiken. Att arbeta för att skapa eller stärka civilsamhället har fått en central roll i relation till hur bistånd ska fördelas. Men samtidigt är begreppet civilsamhälle problematiskt. LÄS MER

 2. 2. Det är alldeles för mycket sport inom idrotten : En antologi om identitetsskapande genom sport och fotboll

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ivan Kovacic; Robert Leijon; Calle Leijon; Besnik Mustafa; [2007]
  Nyckelord :Football; identity; masculinity; consumption; supporterculture; Fotboll; identitet; maskulinitet; konsumtion; supporterkultur;

  Sammanfattning : Fotboll är idag världens största sport, den utspelar sig på jordens alla hörn, från arenor med kapacitet på över hundratusen besökare till division 6 Östra Götaland. Den speglar på många sätt samhället och dess många sociala skeenden. LÄS MER