Sökning: "Ivana Manojlovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ivana Manojlovic.

  1. 1. Kan en kvinna bli chef i kasinoverksamhet? Studie av rekrytering, karriärutveckling och ledarskap

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Ivana Manojlovic; Katarzyna Bogusz; [2006]
    Nyckelord :rekrytering; ledarskap; karriärutveckling; kön; kasinoverksamhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER