Sökning: "Ivanka Rifo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ivanka Rifo.

  1. 1. Municipal sensemaking around Special Educational Needs Coordinator assignment

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Ivanka Rifo; Anita Trenchevski; [2017]
    Nyckelord :Enactment Meningsskapande; Förvaltningsorganisation; Politiker; Specialpedagog; Utbildningschefer;

    Sammanfattning : AbstraktRifo, Ivanka och Trenchevski, Anita (2016). Kommunalt meningsskapande kring specialpedagogens uppdrag. Municipal sensemaking around Special Educational Needs Coordinator assignment. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90hp. LÄS MER