Sökning: "Ivar Fast"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ivar Fast.

 1. 1. Modelling and optimizing transaction fees in a proof-of-stake cryptocurrency

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Ivar Bengtsson; Michael Fichter; [2018]
  Nyckelord :Cryptocurrency; proof-of-stake; transaction fee; economics; Kryptovaluta; proof-of-stake; transaktionsavgift; ekonomi;

  Sammanfattning : This paper is an attempt to analyze the role of transaction fees in a proof-of-stake cryptocurrency currently in development. The authors have employed a microeconomic, static equilibrium approach to model a market in which the cryptocurrency is exchanged for a physical good. LÄS MER

 2. 2. Sekundärnät för lågtempererad fjärrvärme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Fredrik Eriksson; Martin Karlsson; Kjell Ivar Framås; [2013]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Sekundärnät; PEX;

  Sammanfattning : Lower energy use in buildings is a result of increasingly stringent energy requirements across Europe. When conventional district heating technology is used in areas with low energy consumption heatlosses do not fall even though the amount of energy delivered is reduced. This reduces income for thedistrict heating company. LÄS MER

 3. 3. Fast förankrad i allt som förflyktigas : En studie i det litterära motivet badande kvinnor i svensk arbetarlitteratur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Ulrika Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Moa Martinson; Ivar Lo-Johansson; Elsie Johansson; Badmotiv;

  Sammanfattning : My aim in this essay is to analyze how the female body is represented in Swedish working class literature. I have compared four different novels all of which contain a female bathing scene: the opening chapter of Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd (1933) , the opening chapter of Ivar Lo-Johanssons Bara en mor (1939) and a scene each in Glasfåglarna (1996) and Mosippan (1998), both written by Elsie Johansson. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Grand Hotel Saltsjöbaden

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Johannes Bjerregaard; Ivar Hamrin; Daniel Olsson; Anders Rosqvist; [2005]
  Nyckelord :Brand; rökfyllnad; personsäkerhet; utrymning; kritiska förhållanden; CFAST; SIMULEX; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this document is to evaluate the safety of persons in case of fire at Grand Hotel Saltsjöbaden, south of Stockholm. The project has been carried out as a part of the education of Fire Safety Engineers at Lund Institute of Technology. LÄS MER