Sökning: "Ivar Ingelman Lind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ivar Ingelman Lind.

 1. 1. Open Innovation Channels : A multiple case-study: How MNCs select their Open Innovation Channels and the reason for selecting them

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna G Sandberg; Ivar Ingelman Lind; [2014]
  Nyckelord :Open Innovation; External collaboration; Open Innovation Channels; MNC;

  Sammanfattning : In today competitive business environment MNCs need to extend their R&D and include external sources to explore and exploit knowledge; Open Innovation is used to meet this increased competitive environment. The aim of this thesis is to explore how MNCs act when they select their external collaboration channels; why MNCs select a specific channel of innovation and problems associated with the work. LÄS MER

 2. 2. SAS - 4Excellence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Wahlsten; Julia Gustafsson; Ivar Ingelman Lind; [2012]
  Nyckelord :Strategiutformning; implementering och organisationsförändring ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Den här fallstudien ämnar undersöka hur SAS har utformat sin nya strategi och hur de ska lyckas med en framgångsrik implementering av strategin och förändringarna den innebär. Metod: Genom en fallstudie har vi med primärdata i form av intervjuer och sekundärdata från företaget testat de teorier vi funnit kring den process som ämnena strategi, förändring och implementering innebär. LÄS MER