Sökning: "Ivar Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ivar Larsson.

 1. 1. Förgasning av träråvara för biometanproduktion

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Martin Andersson; Julia Björck Hansson; Leon Hermansson Larsson; Ivar Petersson; Emil Thureborn; Linnéa Östlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det omfattande användandet av fossila bränslen har lett till stora miljöpåverkningar. Fleraav världens länder är överens om att alternativa energikällor som inte bidrar till ökadväxthuseffekt behöver undersökas. Biogas produceras från kolkällor som befinner sig i koletskretslopp. LÄS MER

 2. 2. Ivar Rhedin i fokus : En analys av kolumnen Från vår horisont/Horisonten i Göteborgs Stifts Tidning 1934-1945

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkohistoria

  Författare :Sofia Larsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER