Sökning: "Ivar Morgan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ivar Morgan.

 1. 1. Vår vän och kamrat

  Master-uppsats,

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :1968; Mao; Stalin; Marxism-Leninism; Authoritarian leaders; Communism; Revolution; Submission; Utopia; Sweden; Time;

  Sammanfattning : This study deals with the Swedish Marxist-Leninists view on time and authoritarian leaders, in particular, Josef Stalin and Mao Tse-tung 1968-1972. In order to do that this study survey three different categories; criticism of the western society, utopia and the authoritarian leaders. LÄS MER

 2. 2. Talkin' New York

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :Femininty; Masculinity; Greenwich Village; Folk Music; Bob Dylan; Joan Baez; Mary Travers; Dave Van Ronk; Suze Rotolo;

  Sammanfattning : This thesis deals with aspects of femininty and masculinity in Greenwich Villages folk music movement during it's heyday in the 1960s. The purpouse of the study is to challenge the common image of the folknik movement as progressive by showing that women was marginalized. LÄS MER

 3. 3. ”A Mother Schooled in Misery” – Mary Wollstonecraft and the Motherhood

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :Mary Wollstonecraft; Motherhood; Maternity; Enlightenment; Gilbert Imlay; Family; History of ideas;

  Sammanfattning : This essay deals with the enlightenment philosopher Mary Wollstonecrafts views on motherhood. By reading some of Wollstonecrafts works and a collection of her private letters adressed to her lover Gilbert Imlay an interesting picture of her views regarding maternity emerges. LÄS MER

 4. 4. Kundnöjdhet : Bankkunders uppfattning om lokala banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bobby Morgan Green; Ivar Brandin; [2014]
  Nyckelord :customer; loyalty; satisfaction; banking; reputation; kund; lojalitet; nöjdhet; bank; rykte;

  Sammanfattning : Nya banker etablerar sig kontinuerligt i Sverige. Det är därför av stort intresse för etablerade banker att ha nöjda och lojala kunder för att klara av marknadens hårda konkurrens. LÄS MER