Sökning: "Ivar Wikander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ivar Wikander.

 1. 1. Dispatch Optimization of the TES.POD Cluster using Mixed-Integer Linear Programming Models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Ivar Wikander; [2023]
  Nyckelord :Optimization; Electricity dispatch; Mixed Integer Linear Programming; MILP; Solar PV; Microgrid; Energy Transition; Optimering; Solkraft; Linjär programmering; Elnät;

  Sammanfattning : With increasing shares of variable renewable energy sources in the power mix, the need for energy storage solutions is projected to increase as well. Storage can in such combined systems help mitigate the issues with relying on intermittent sources by time-shifting the supply and smoothing out frequency fluctuations, to name some examples. LÄS MER

 2. 2. Investigation of the Plasma delay time in PIPS detectors using the LOHENGRIN spectrometer

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Elizaveta Yakovleva; Ivar Wikander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project has examined the effects of plasma delay time (PDT) and pulse height defect (PHD) for protons, tritons and alpha particles. The goal was to determine PDT and PHD for alpha particles relative to protons, by using data from a subset of measurements taken with a silicon detector of type PIPS at the LOHENGRIN spectrometer. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion och programmering av Arduino-baserad robot för kartläggning av rum genom ultraljud

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Nils Lorentzon; Lucas Strömberg; Ivar Wikander; Måns Bengtson; [2019]
  Nyckelord :Robot; SLAM; avståndsmätare; elektronik;

  Sammanfattning : Kartläggning med robotar är ett område som redan tidigt i robotiken setts somviktigt, med många moderna produkter som möjliggjorts av forskningens framsteg.Särskilt med senare tidens implementation av sannolikhetslära och datoralgoritmer föratt lösa problemet SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). LÄS MER