Sökning: "Izabela From"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Izabela From.

 1. 1. Swedish Armed Forces on Social Media : A study of Livgardet official Facebook page and 12:e motoriserade skyttebataljonen unofficial Facebook page.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Paulina Izabela Smolicz; [2018]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; Social Media; Media Studies; Media and Communication; Army; Armed Forces; Communication; Strategic Communication; Reputation; Military; Facebook;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces as a big public actor own different media channels and promote life as a soldier from different angles. They create marketing campaigns, which are available widely on YouTube or Facebook. The increased activity on social media platforms, especially Facebook, have created a field for research. LÄS MER

 2. 2. Polynomial based RSA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Izabela Beatrice Gafitoiu; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The RSA public-key cryptosystem has a major role in information security even today, after more than three decades since it was invented. The reason why is that the security provided by this algorithm relies on the fact that integer factorization is considered to be a hard problem. LÄS MER

 3. 3. An investigation on communication in the Ministry of Regional Development Warsaw, Poland

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Izabela Roznicka; [2010]
  Nyckelord :internal communication; external communication; Ministry of Regional Development;

  Sammanfattning : This thesis is an investigation on the communication process within the governmental institution, in this particular case it is Ministry of Regional Development in Warsaw, Poland. The investigation is based on the interviews with sample of employees from different units such as Finance and Control of Technical Aid, Coordination of Technical Aid, Monitoring International Help and other units within the department of Aid Programs and Technical Assistance. LÄS MER

 4. 4. Neuropsykiatriska funktionshinder och missbruk: de professionellas syn på riskfaktorer och skyddsfaktorer ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Erlandsson; Izabela Kolsut; [2007]
  Nyckelord :neuropsychiatric disorders; drug addiction; risk factors; protective factors; microsystem; mesosystem; exosystem; macrosystem; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to examine what risk factors can contribute to a child/youth with neuropsychiatric disorders developing an addiction to drugs. We also wanted to find out what protective factors can contribute not to develop an addiction. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad i samband med hysterektomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Margareta Persson; Izabela Sztark; [2006]
  Nyckelord :hysterektomi; hysterectomy; information; information;

  Sammanfattning : Kvinnan uppfattar ofta livmodern som en symbol för kvinnlighet och sexualitet. Efter en hysterektomioperation upplever många kvinnor både fysiska och psykiska förändringar. LÄS MER