Sökning: "Izabelle Johannisson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Izabelle Johannisson.

 1. 1. "Staten bryr sig mer om min kuk än mitt liv" : – En intervjustudie om transaktivisters upplevelse av kampen att avskaffa tvångssteriliseringar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Izabelle Johannisson; [2017]
  Nyckelord :Queer; transgender; activism; queerphenomenology; sterilization;

  Sammanfattning : This study shows how political activists during the period from 2008 to 2013 worked toabolish the legal paragraph that demanded transgendered citizens to get a sterilization inSweden. By accounting for the themes of the medial debate, which for the most part aimedit’s criticism against society and it’s rulers for keeping the law intact, the study shows howsympathies for the transgendered group were framed. LÄS MER

 2. 2. Europeiska unionen i svensk morgon- och kvällspress : En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheter innan EU-valet 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Izabelle Johannisson; Hedda Berglund; [2016]
  Nyckelord :EU;

  Sammanfattning : Den statliga utredningen ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) visade på en omfattande kunskapsbrist i Sverige om det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån. Utredningen pekade också på brister inom svensk journalistisk rapportering på EU-området. LÄS MER