Sökning: "Jämförbara bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Jämförbara bolag.

 1. 1. Presterar dottern när hon lämnat modern?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Hjärtmyr; Philip Diamant; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Avknoppning; Kumulativ anormal avkastning CAR ; Jämförbara bolag; Fokus på kärnverksamhet; Effektiva marknadshypotesen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Investmentbolag som sparform : En jämförelse med aktivt och passivt förvaltade aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ahnve; Emil Ahlin; [2018]
  Nyckelord :Investmentbolag; Aktiv Fondförvaltning; Passiv Fondförvaltning; Diversifiering; Effektiva Marknadshypotesen; Jensens Alfa; Sharpekvot;

  Sammanfattning : Fonder i allmänhet och aktiefonder i synnerhet är populära sparinstrument hos den svenska befolkningen. Ett alternativ till att äga aktiefonder är att äga aktier i investmentbolag. LÄS MER

 3. 3. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Romild; [2017]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER

 4. 4. Kvalificerade personaloptioner : Särskilt i ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :kvalificerade personaloptioner; personaloptioner; neutralitetsprincipen; skatterätt; innovationsundantaget;

  Sammanfattning : Dagens skattemässiga reglering av personaloptioner har blivit kritiserad då skattesatsen ansetts vara för hög. Bland annat därför införs nya regler i IL om s k kvalificerade personaloptioner. Dessa kvalificerade personaloptioner innebär ett avsteg från de skattemässiga principerna om likformighet och neutralitet. LÄS MER

 5. 5. Väsentlig anknytning 3:7 IL : - Är de mest betydelsefulla anknytningsfaktorerna bostad, familj och väsentligt inflytande i Sverige förutsägbara för den skattskyldige?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Ermina Ceric; [2014]
  Nyckelord :Väsentlig anknytning; bostad inrättad för åretruntbruk; familj; väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige; förutsägbarhet och obegränsad skattskyldighet;

  Sammanfattning : Som obegränsat skattskyldiga i Sverige avses bland annat individer som har väsentlig anknytning till Sverige, under förutsättning att de tidigare haft bosättning här i landet. Vid bedömning av väsentlig anknytning ska tio olika anknytningsfaktorer i 3:7 IL beaktas. LÄS MER