Sökning: "Jämförelse organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden Jämförelse organisation.

 1. 1. Nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling - allas ansvar, ingens ansvar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanne Ahlsén Mörlin; Fanny Jonsson; Shpend Rukiqi; [2021-04-14]
  Nyckelord :nyanlända elever; högstadiet; språkutvecklande arbetssätt; organisation; lärares uppfattningar; specialpedagogik; stödåtgärder;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren. Krav ställs påkommuner och skolan att skapa goda förutsättningar för de nyanlända elevernas utbildning.Forskning visar hur nära språk- och kunskapsutveckling hänger ihop (Gibbons, 2018; Cummins,2017; Svensson, 2018). LÄS MER

 2. 2. Konsten att döda en digital teknologi och tillvaron därefter : En kvalitativ studie om aktiviteter vid avvecklingen av ettinformationssystem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :: Sara Vaiho; [2021]
  Nyckelord :Discontinuance; information systems; end of life; process; activities; model; Adobe Flash Player; eLearning; authoring tool; Avveckling; informationssystem; end of life; process; aktiviteter; modell; Adobe Flash Player; eLearning; författarverktyg;

  Sammanfattning : To end the use of a digital technology one must go througha process that research entitle information systems (IS)discontinuance. Prior research has developed phases andactivities that can be implemented in the IS discontinuanceprocess, but this knowledge is limited and has not beencompiled. LÄS MER

 3. 3. Den sociala organisationen : En intervjustudie om svenska organisationers strategiska arbete med sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Simon Kihlgren; Anders Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Organization; Social media; External communication; Strategi; Policy regulation; Organisation; Sociala medier; Extern kommunikation; Strategi; Styrdokument;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen har skapat nya möjligheter för organisationer i deras externa kommunikation. Med framkomsten av sociala medier har organisationer fått en möjlighet att befinna sig på sina intressenters kanaler. LÄS MER

 4. 4. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 5. 5. Implementering av digitala vårdmöten : En studie av offentlig respektive privat verksamhet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Gjelstad; [2020]
  Nyckelord :Digital healthcare; Digitalization; Implementation; Organizational change; Primary healthcare; Digital sjukvård; Digitalisering; Implementering; Organisationsförändring; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändringsarbete är något de flesta företag behöver arbeta med för att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld och fortsatt vara konkurrenskraftiga på marknaden. Den ständiga utvecklingen i samhället har även medfört att företag behöver vidta informationsteknologiska förändringar vilket i sin tur även inbegriper ett arbete med digitalisering. LÄS MER