Sökning: "Jämkning"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Jämkning.

 1. 1. Skäl att fundera på oskälighet - En studie om avtalsvillkorsdirektivets genomslag i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Carlsson; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; EU-rätt; konsumenträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur avtalsvillkorsdirektivet påverkar bedömningen av oskäliga avtalsvillkor i avtal mellan konsument och näringsidkare i svensk rätt. Direktivet består av artiklar som anger vad som ska utgöra ett oskäligt avtalsvillkor samt de konsekvenser som följer av ett sådant avtalsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Jämkning av skadestånd vid personskador och sakskador

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jennifer Gustafsson; Emilia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Jämkning av skadestånd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämkning av äktenskapsförord : En undersökning av makars möjlighet att jämka oskäliga förord med fokus på domstolens bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk familjerätt; familjerätt; äktenskapsförord;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Otydliga avtalsbestämmelser vid offentlig upphandling : En studie om otydliga avtalsbestämmelsers strid mot upphandlingsprinciperna och möjligheten till jämkning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Hallenberg; [2020]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Lag om offentlig upphandling; LOU; upphandlingsprinciper; ramavtal; jämkning; avtalslag; avtalstolkning;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling omsätter miljardbelopp årligen. Man kan säga att upphandlingen består av tre parter i form av säljare, köpare och finansiärerna. Därav ska finansiärerna ställa höga krav på att offentlig upphandling ombesörjs och utförs på ett effektivt sätt. LÄS MER

 5. 5. En defekt lagstiftning? - Om föräldrars skadeståndsansvar i 3 kap. 5 § SkL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Rogowska; [2020]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2010, a new basis for liability for someone else's negligence was introduced in Swedish tort law. Since then, parents are held strictly liable for damages that arise from a child's criminal offence. The purpose of the rule was to emphasize the parents' responsibility for their children and, by extension, to reduce juvenile crime. LÄS MER