Sökning: "Jämställdhet; kvinnligt - och manligt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Jämställdhet; kvinnligt - och manligt ledarskap.

 1. 1. Jämställt ledarskap : En studie om det kvinnliga respektive manliga ledarskapets arbete med jämställdhetsfrågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alen Bibic; Emelie Krusing; [2019]
  Nyckelord :CSR; Jämställdhet; Kvinnligt ledarskap; Manligt ledarskap; Organisation;

  Sammanfattning : Syftet är att få ökad förståelse för skillnader och likheter som finns mellan hur det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen för sitt CSR-arbete. Studien upptäckte att det fanns stora skillnader mellan hur de manliga och de kvinnliga respondenterna uppfattade arbetet med jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Polis, Polis- myndigheten orättvis? : Jämställdheten på de ledande positionerna inom polismydigheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Gustavsson; Antonia Herhold; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Genus; ledarskap; positiv särbehandling; stereotyper; jämställdhet; polismyndigheten; könsdiskriminering;

  Sammanfattning : Manligt- och kvinnligt ledarskap samt jämställdhet mellan könen är en het debatt som ständigt är aktuell och omdisuterad. Det finns teorier som styrker stereotyper och normer i samhället genom att hävda att det finns skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hampus Larsson; Vinh Tang; Jessica Vannfält; [2018]
  Nyckelord :Organisationsfaktorer; könsstereotyper; ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå. LÄS MER

 4. 4. Är en kvinnlig ledare ömsint och blyg eller dominant och viljestark? : En studie om kvinnliga ledares egenskaper och dess påverkan på jämställdheten i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Antonia Jonsson; Anna Nimeryd; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; kvinnligt ledarskap; manligt ledarskap; egenskaper; jämställdhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ledarskap hos män och kvinnor : Har ledarskap ett genus?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Sally Al-Hasbani; Melissa Noura; [2017]
  Nyckelord :Leadership; leaderships styles; men and women leadership; gender stereotypes; Ledarskap; ledarskapsilar; manligt och kvinnligt ledarskap; genus stereotyper;

  Sammanfattning : I den här studien har vi studerat ledarskap med koppling till genus, genom att studera tidigare forskning och sedan jämföra med det empiriska materialet genom intervjuer hos ledare. Intresset för det valda ämnesområdet uppmärksammades när vi genom statistik jämförde antalet manliga ledare med kvinnliga. LÄS MER