Sökning: "Jämställdhetsintegering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Jämställdhetsintegering.

  1. 1. Att jämställdhetsintegrera mans- och kvinnodominerade kommunala förvaltningar : En jämförande studie mellan räddningstjänsten och vård- och omsorgsförvaltningen i Växjö kommun

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Jonas Karlsson; [2013]
    Nyckelord :Jämställdhetsintegering; kommunalt jämställdhetsarbete; jämställdhet räddningstjänst; jämställdhet vård- och omsorgsförvaltningen;

    Sammanfattning : This thesis aims to describe the differences and similarities between a male dominated sector and a female dominated sector based on gender mainstreaming documentation as well as through interviews with people working within the sectors. The sectors that were chosen in this study were the fire department and the nursing and care administration of Växjö municipality. LÄS MER