Sökning: "Jämställdhetsintegrering"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Jämställdhetsintegrering.

 1. 1. Feminisering av Försvarsmakten? : En idealtypsanalys av Försvarsmaktens jämställdhetsintegrering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nellie Jonasson; [2020]
  Nyckelord :feminization; ideal type analysis; norms; Försvarsmakten; feminisering; idealtypsanalys; normer;

  Sammanfattning : The military has always been viewed as something very masculine. In order to evolve as an institution, Försvarsmakten, as with many institutions, need to keep up with current norms and changes to gender equality and implement these in the structure of the institution. LÄS MER

 2. 2. Genus och intersektionalitet i landsbygdskommuners översiktsplanering : En studie av fyra svenska landsbygdskommuner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Alice Möller; Sanna Pyhäsalmi; [2020]
  Nyckelord :comprehensive planning; rural municipality; gender; gender mainstreaming; intersectionality; översiktsplanering; landsbygdskommuner; genus; jämställdhetsintegrering; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Alla kommuner i Sverige måste ha en gällande översiktsplan, men hur den utformas är till stor del upp till kommunerna själva. Uppsatsen syftar att studera hur genus, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet tar sig uttryck i landsbygdskommunerna Flens, Lessebos, Valdemarsviks och Östra Göinges översiktsplaner. LÄS MER

 3. 3. Maskulina ideal och sexuella trakasserier : En diskursanalys av gender och jämställdhet inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Wahlkrantz; [2020]
  Nyckelord :Gender mainstreaming; gender equality; Swedish Armed Forced; sexual harassment; masculinity; Jämställdhetsintegrering; genus; Försvarsmakten; sexuella trakasserier; maskulinitet;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av den könsneutrala värnplikten var uppsatsens syfte att identifiera diskurser om gender och jämställdhet inom Försvarsmakten. För att undersöka detta användes en diskursanalys där dagstidningsartiklar och Försvarsmaktens jämställdhetsdokument analyserades utifrån frågeställningarna om hur gender respektive jämställdhet diskuteras och förstås i dessa material. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet på papper : En studie om fem lärosätens handlingsplaner och arbete kring jämställdhetsintegrering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Amanda Polhede; Michaela Smedeby; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet på papperet : Diskurser om jämställdhetsintegrering inom en komunal organisation och dess påverkan på det praktiska arbetet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Liljegren; Samuel Wincent-Dodd; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhetsintegrering; kritisk diskursanalys; kommunalt jämställdhetsarbete; könade organisationer;

  Sammanfattning : Gender mainstreaming has been the official strategy for Swedish equality work since the mid-1990s. Municipal organizations have an important function in this work, with their roles as implementation bodies at local level. This paper aims to analyze a gender equality policy from one Swedish municipal. LÄS MER