Sökning: "Jämtland"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet Jämtland.

 1. 1. ”Om man är liten syns man inte” : - En studie om samverkan inom besöksnäringen i  Region Jämtland Härjedalen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Frida Andersson; Johanna Walter; [2020]
  Nyckelord :Destinationer; Destinationsutveckling; Centrum - periferi; Regional utveckling; Turism nätverk; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism ses numera som en motor för både lokal och regional utveckling och tillväxt, inte minst i perifera områden. Det pågår en förändring i det turistiska rummet då allt fler starka destinationer skapas och destinationsbegreppet har därav blivit centralt i besöksnäringens utveckling. LÄS MER

 2. 2. Gåvans värde : Theravadabuddhistisk kollekt, religionsfrihet och skatteregler i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Olle Vikström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ett rättsfall mellan den buddhistiska föreningen i Brunflo, Jämtland, och Skatteverket. Rättsfallet handlar om huruvida den theravadabuddhistiska kollekten bör beskattas eller ej. Den buddhistiska föreningen framhåller att gåvopraktiken är ett slags religiöst offer och praktik som bör vara skattebefriad. LÄS MER

 3. 3. ”Ni har väl skidor med er? Det är två meter djup snö fram till kulturarvet!” : En kvalitativ fallstudie om hur Virtual Reality kan bidra till en ökad tillgänglighet för kulturarv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Markus Petersson; Olle Rogemyr; [2020]
  Nyckelord :Virtual Reality VR ; Kulturarv; Tillgänglighet; Autenticitet; Plats; Fysisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Kulturarv som exempelvis hällmålningar, artefakter eller historiska byggnader anses som en värdefull tillgång i det svenska samhället och ska vara tillgängligt för alla. Virtual Reality (VR) är en teknisk innovation som kan göra det möjligt för personer att uppleva kulturarv virtuellt, utan något krav på fysisk förflyttning, genom ett par så kallade VR-glasögon. LÄS MER

 4. 4. An evaluation of the potential to use drone deliveries as last-mile logistics : In Jämtland

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Wout Desloovere; [2020]
  Nyckelord :Lista:Last-mile logistics; Drone UAV Deliery;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the potential of delivery drones to contribute to the logistic network (specifically the last-mile), while reducing the environmental impact, in the region of Jämtland, Sweden. This is done by making a current technological overview of delivery drones. LÄS MER

 5. 5. Eleverna och läsningen : En undersökning av läsvanor och läsattityder ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Cornelia Palmcrantz; [2020]
  Nyckelord :Läsning; skönlitteratur; gymnasieelever; attityder; litteraturundervisning; John Dewey; inquiry; elevcentrerad undervisning; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers relation till läsning av skönlitteratur på fritiden och i skolan för att få bättre kunskap om hur en framgångsrik litteraturundervisning kan bedrivas. Undersökningen utgörs av en enkätundersökning som distribuerades till fyra klasser från olika program på en gymnasieskola i Jämtland. LÄS MER