Sökning: "Järnväg"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet Järnväg.

 1. 1. Utbyte av ställverk på Roslagsbanans Östra Station

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmed Abdi Mahamud; Ali Ahmed Tayib; [2021]
  Nyckelord :EBILOCK 950; track circuit; Object Controller; DigiCode; railway; cycle time; Signalställverk 95; spårledning; utdelar; DigiCode; järnväg; cykeltid;

  Sammanfattning : Ett signalställverk används för säker styrning av tågtrafiken. Ett datorställverk säkerställer atttåg kan framföras på en järnvägssträcka genom att låsa tågvägar och även förhindra otillåtnakombinationer av tågvägar. LÄS MER

 2. 2. Intressekonflikter kring prioriterade vattenresurser enligt regional vattenförsörjningsplan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Simon Viklund; [2021]
  Nyckelord :Stockholms regionala vattenförsörjningsplan; vattenskyddsområde; skyddszoner; ersättning vid försvårad markanvändning.;

  Sammanfattning : I Stockholms regionala vattenförsörjningsplan har vattenresurser i Stockholmsregionenundersökts och prioriteras utifrån deras betydelse för länets vattenförsörjning nu och i framtiden. Sex av de högprioriterade vattenresurserna i Norrvattens verksamhetsområde har valts ut eftersom de saknar befintligt vattenskydd eller har vattenskydd som behöver revideras. LÄS MER

 3. 3. Punktlighet för pendeltågstrafik i Stockholm - Analys av förseningsdata och fordonsdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Hendrik Co; [2021]
  Nyckelord :Förseningsdata; fordonsdata; felkod; järnväg; försening; tåg; delay data; vehicle data; event code; railway; delay; train; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Arbetet ämnar till att undersöka eventuella samband mellan fordonsdata och förseningsdata för att fastställa om fordonsdata kan användas för att förutse förseningar. Fordonsdata som genererats till följd av behov för kontrollundersökning, i.e. LÄS MER

 4. 4. Drönarteknik vid järnvägsunderhåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lukas Nilsson; Philip Beermann; [2021]
  Nyckelord :Drone technology; railway; maintenance; Trafikverket; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Nordic Infracenter, som ett underprojekt till projektet Framtidens Järnväg. LÄS MER

 5. 5. Artificiell intelligens för att uppnå strategiska mål inom järnvägsbranschen : Potential och utmaningar vid implementering av artificiell intelligens i Stockholms pendeltågstrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Kajsa Lindfors; Alma Bäckman; [2021]
  Nyckelord :artificiell intelligens; ai; järnväg; pendeltåg; trafikledning; underhåll;

  Sammanfattning : Well-functioning and competitive transport systems are of great importance for Sweden’s economic growth. The railway system has a central role in this matter. Furthermore, the Swedish railway system plays an important part in achieving international and national goals, such as Agenda 2030 and the Swedish transport policy goals. LÄS MER