Sökning: "Järnvitriol"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Järnvitriol.

 1. 1. Havsviksskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tania Tovatt; [2018]
  Nyckelord :School architecture; architecture; Stockholm; Pedagogy; Children; Building; Henriksdal; Skolabyggnad; arkitektur; pedagogik;

  Sammanfattning : Havsviksskolan tar hänsyn till omgivningen i dess placering på henriksdalstomten då den följer den befintliga statsformen och tar vid Henriksdalsalléns riktning snarare än den intilliggande motorvägen. Det höga tornet innehåller klassrum från årskurs 3 – 6 som jag har valt att placera ovanpå varandra för att kunna nyttja skolgården på bästa sätt. LÄS MER

 2. 2. Comparison of various wooden facades

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ellen Källstrand; Nina Pucar; [2017]
  Nyckelord :Träfasad; Jättetuja; Ceder; Lärk; Järnvitriol; Akrylatfärg;

  Sammanfattning : Gran och tall är de vanligaste barrträden i Sverige. Tack vare import från andra länder har kontakt med andra träslag som inte växer i Sverige uppstått. Dessa nya träslag väcker ett intresse att vilja skapa fasader med de nya träslagen. LÄS MER

 3. 3. Trä & material innehållande trä i utemiljö : alternativa metoder & produkter

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Per Johansson; [2008]
  Nyckelord :modifierat trä; WPC; beständighet; träskydd; kompositmaterial; värmebehandlat trä; thermowood; tryckimpregnering; furfuryrylering; acytelering; skivmaterial;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar avstamp i kursen Markbyggandets hårda material och konstruktion, Tn0214, som var valbar under mitt tredje och sista år på landskapsingenjörsprogrammet vid SLU – Alnarp. Då jag har erfarenheter av byggnads- och möbelsnickeri samt ett intresse för material har jag under min tid på SLU- Alnarp reflekterat över de sätt som trä idag används utomhus. LÄS MER