Sökning: "Järvsö kyrka"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Järvsö kyrka.

 1. 1. Hedbergianerna i Järvsö : en historisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Kalle Ljung; [2007]
  Nyckelord :väckelserörelse; väckelse; Fredrik Gabriel Hedberg; hedbergare; hedbergianer; Järvsö; Norrlandsläseriet; läsare; fundamentalism; sekt;

  Sammanfattning : Den egna nyfikenheten, studierna i religionsvetenskap samt ett intresse för hembygdshistoria har fått mig att välja det ämne som denna uppsats handlar om. Viljan till att försöka levandegöra en del av traktens historia har också varit den största drivkraften i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Järvsö nya kyrka 1837 : vad är myt och vad är verklighet?: en fenomenografisk tolkning av Järvsö kyrkas myter ur ett sociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Helena Åkerström; [2000]
  Nyckelord :Järvsö kyrka; myter; sägner; skrönor; folktro; kultplats; kultkontinuitet;

  Sammanfattning : Min uppsats kommer att behandla mytens betydelse för historieskrivningen av Järvsö nya kyrkas byggnation och valet av byggnadsplats. Den största vikten kommer jag att lägga vid frågan om vad som är myt och vad som är verklighet. Målet är att försöka få en förståelse för vikten av myten i denna fråga. LÄS MER