Sökning: "Jönköping"

Visar resultat 1 - 5 av 8953 uppsatser innehållade ordet Jönköping.

 1. 1. Getting a grip on the effect of preventive public health interventions – A study of the economic benefits of subsidized ice cleats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Joel Canderhed; Victor Abdalla; [2020-07-10]
  Nyckelord :QALY; ICER; ice grip; ; ice cleat; ; STRADA; STRADA; traffic; injury; quality of life; DID; Difference-in-Difference; subsidy; Intent-to-Treat; weather; gender; negative binomial regression;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Vård av långvarigt sjuka barn : Utifrån sjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Asp; Hilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Barn; långvarig sjukdom; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som drabbas av långvariga sjukdomar har idag goda chanser till överlevnad. Dessa barn kräver långvarig eller återkommande sjukhusvård vilket kräver mer resurser och tid för att ha möjlighet att bli bättre i sin sjukdom. Detta i sin tur ställer ökade krav på sjuksköterskans kunskap. LÄS MER

 3. 3. What are the Justifications Provided by the Consumers who Don’t Look Back in Anger? : Insights from the Swedish money laundering scandal.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jakob Ekstener; Eric Sveningsson; [2020]
  Nyckelord :Brand Transgressions; Swedbank; Money Laundering; Consumer Behavior; Consumer Justifications; Varumärkesöverträdelse; Swedbank; Penningtvätt; Konsumentbeteende; Konsumenträttfärdigande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to use a real-world brand transgression example to extend the research and increase the knowledge around why people continue to consume brands they know have been involved in unethical organizational behavior. The research was of qualitative nature, and made use of semi-structured, in-depth interviews. LÄS MER

 4. 4. De bortglömda urfolken : En kritisk diskursanalys om samernas och den nordamerikanska ursprungsbefolkningens framställning i svenska historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Ida Swärd; [2020]
  Nyckelord :samer; indianer; nordamerikanska ursprungsbefolkningen; läroboksgranskning; kritisk diskursanlays; Homi Bhabha; vi och dem ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samerna respektive den nordamerikanska ursprungsbefolkningen framställs i samtida historieläroböcker för gymnasiets senare historiekurser. Det som undersökts är hur de två ursprungsfolkens historia och kulturmöten framställs i relation till vad som står i Gy11:s läroplan. LÄS MER

 5. 5. Support of SME´s in their Digital Transformation Journey : A study of the effectiveness of the SSM and EAM frameworks supporting family-owned manufacturing SME's taking on the digital transformation challenges.

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Mohsen Ebrahimi; [2020]
  Nyckelord :Digital Transformation; Soft Systems Methodology; Enterprise Architecture Management; Family-owned manufacturing SMEs;

  Sammanfattning : Digital Transformation (DT) opens up to new opportunities for companies by providing organizational flexibility and improving their business models. Due to lack of resources in form of financial power and qualified employees, family-owned manufacturing companies have a hard time reaching DT. LÄS MER