Sökning: "Jörgen Berg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jörgen Berg.

 1. 1. "Facebook för det bättre". Universitetslärares resonemang om digitala verktyg och lärplattformar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Jörgen Berg; [2019-08-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; lärplattform; TPaCK; universitet; högskola; musikdidaktik; digitalitet;

  Sammanfattning : Föreliggande självständiga arbete kommer att behandla olika perspektiv på lärande i musik genom digitala verktyg, och lärplattform. Fokusområdet är högre musikutbildning inom lärarprogram i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Middle Leaders? : A study of the middle management's role in the public sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jörgen Fransson; Anders Berg; [2007]
  Nyckelord :Middle management; leadership; change; middle leaders.;

  Sammanfattning : AbstractProblem: Leadership studies have mostly concerned top management. However, as many researchers suggest, middle management has a great impact on the success of an organization, especially in change when they need to take on the role as a leader. LÄS MER

 3. 3. Competitiveness in the Music Industry : A study of the Swedish Music Companies

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Sörendal; Anders Berg; Jörgen Fransson; [2007]
  Nyckelord :Technological Change; Sustainable Competitive Advantage; the Music Companies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER