Sökning: "Jörgen Cederholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jörgen Cederholm.

  1. 1. ”VI HAR INGA KLAGOMÅL HÄR” -en studie om klagomålshantering ur ett medarbetarperspektiv

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Kristina Bacos; Anna Hjelmberg; Assal Tavakoli-Toussy; [2009]
    Nyckelord :klagomålshantering; service recovery; rättelse; frontpersonal; medarbetare; bank; relationer; stärkt personal; kontorskultur; kontext; landsbygd; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel:”Vi har inga klagomål här”- en studie om klagomålshantering ur ett medarbetarperspektiv. Nivå: Magisteruppsats, 2008. Författare: Kristina Bacos, Anna Hjelmberg och Assal Tavakoli. Handledare: Erika Andersson Cederholm och Jörgen Eksell. LÄS MER