Sökning: "Jörgen Granqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jörgen Granqvist.

  1. 1. Fiskarebönder och landskapet i Karlshamns skärgård förr och nu

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap

    Författare :Ingela Granqvist; Jörgen Hassgård; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Hällaryd archipelago, consisiting of approx. 50 islands, islets and skerries, is situated east of Karlshamn city in Blekinge province. The archipelago has been shaped into a rift valley by volcanic activity, the inland ice and maritime climate. LÄS MER