Sökning: "Jörgen Greve"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jörgen Greve.

 1. 1. Äldre hbt-personers upplevelse av sin livssituation och av mötet med vård och omsorg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jörgen Greve; [2014]
  Nyckelord :hbt; äldre; fenomenologi; vård och omsorg; äldrevård; snowball; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studier och intervjuer visar att det bland äldre personer som lever utanför heteronormen finns personer, som skulle vara återhållsamma, när det gäller öppenhet kring läggning i mötet med vård och omsorg. Återhållsamheten relaterades till rädsla för negativa reaktioner hos personal och medboende. LÄS MER

 2. 2. Komplementära metoder för att förebygga eller behandla postoperativ smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jörgen Greve; [2009]
  Nyckelord :akupunktur; kognitiv terapi; komplementär omvårdnad; litteraturstudie; postoperativ smärta; musikterapi; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Obehandlad eller otillräckligt behandlad postoperativ smärta är vanligt. Medan icke farmakologiska och kognitiva metoder till smärtbehandling är vanliga och har visat sig effektiva som komplement till farmakologisk smärtbehandling vid behandling av långvarig (kronisk) smärta, används dessa metoder väldigt lite när det gäller akut smärta som postoperativ smärta, där farmakologisk smärtbehandling är mest vanligt. LÄS MER