Sökning: "Jörgen Lundgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jörgen Lundgren.

 1. 1. Vi kan komma hem till dig : Att beskriva hur akutpsykiatrisk vård påverkas av att utföras i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joel Lundgren; Jörgen Stegard; [2015]
  Nyckelord :Mental crisis; Home care; Mobile teams; Self-care; Akutpsykiatri; Hemsjukvård; Mobila team; Egenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård har bedrivits i Sverige sedan 1970-talet. Inom den somatiska vården ser man detta som en vårdform som stärker patientinflytande. Trots att psykisk ohälsa utgör den största orsaken till sjukskrivning i Sverige ser man inte samma utbyggnad av hemsjukvården inom psykiatrin. LÄS MER

 2. 2. Strategiers påverkan på Balanced Scorecard

  Magister-uppsats, Ekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Blomberg; Robert Lundgren; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Balanced Scorecard; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; strategiimplementering; strategiformulering; Jörgen Dahlgren; Magnus Holmström; Ekonomi;

  Sammanfattning : Att det är av stor vikt att kunna mäta och följa upp ett företags utveckling råder det ingen tvekan om. Det går i litteraturen att finna mängder av både finansiella och icke-finansiella nyckeltal och rekommendationer som ett företag kan använda sig av. LÄS MER