Sökning: "Jörgen Olsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jörgen Olsson.

 1. 1. Design och konstruktion av distorsionseffekt för gitarrer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Joel Andreasson; [2019]
  Nyckelord :distorsion; elektronik; gitarr; distpedal; distorsionseffekt; förstärkare; ljudteknik;

  Sammanfattning : This project has been done as a part of a bachelors degree in engineering at Uppsala university. The project was supervised by Jörgen Olsson at the division of solid state electronics. The goal of this project was to develop a distortion effect that can be used with an guitar and a amplifier. LÄS MER

 2. 2. Flytten från Skellefteå 1865-1900 : Ett bidrag till kartläggningen av den norrländska emigrationen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Olsson; [2019]
  Nyckelord :Emigration; Migration; Skellefteå; 1800-tal; Norrland; Västerbotten;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka emigrationen från Skellefteå socken under perioden 1865–1900. Frågorna som ställs i studien är följande: Det lokala emigrationsmönstret följer eller skiljer sig från det nationella emigrationsmönstret. Vilka som emigrerade från undersökningsområdet och varför de valde att utvandra. LÄS MER

 3. 3. Innehåll av värde

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Olsson; Jörgen Harre; [2008]
  Nyckelord :trovärdighet; community;

  Sammanfattning : In this paper we describe the issues of credibility in web applications and internet communities. We bring up examples of how other designers have solved credibility-problems. Further we discuss the features we have created for our community, Stickling, to make any visitor to perceive it as credible.. LÄS MER

 4. 4. 3D-visualisering av småhus.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marcus Gullbrandson; Jörgen Olsson; [2008]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master Thesis has been written in coliabaration with Modulenthus and Lund Institute of Teclnology. This thesis has two pm-poses: To show how a VR-mode! best can be created by evaluating different programs and to examine the compatibility between ADT and Archicad... LÄS MER