Sökning: "JACOB ANDERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden JACOB ANDERSSON.

 1. 1. Influence of load distribution on trough bridges

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jacob Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Bridge; Trough bridge; Concrete; Load distribution; Ballast;

  Sammanfattning : There are approximately 4000 railway bridges in Sweden and a common construction type is the short span concrete trough bridge. With the current standards the load distribution through ballast is assumed to be uniformly distributed with a distribution slope of 2:1 according to the Swedish Administration of Transport or 4:1 according to Eurocode 1. LÄS MER

 2. 2. Informationssäkerhet bland småhustillverkare med inriktning trä: en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Frida Andersson Lanas; Jacob Fagerström; [2021]
  Nyckelord :informationssäkerhet; Industri 4.0; småhustillverkare; CIA-triaden; standard ISO IEC 27000;

  Sammanfattning : Information är ett väsentligt och stort organ inom organisationer och inom tillverkningsindustrin används det till all kommunikation som sker. För att säkerställa att informationen är säker krävs informationssäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Deltagande och inställning : En kvantitativ studie på mellanstadiet om idrott och hälsa jämfört med andra ämnen

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jacob Law; Viktor Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka mellanstadieelevers deltagande i och inställning till ämnet idrott och hälsa, samt att jämföra det med ämnena svenska, engelska och matematik. Vi vill också undersöka om det finns ett samband mellan inställning till ämnena och i vilken omfattning de deltar i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Förenklar en kategorisering investerarens vardag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kasper Janols; Zakarias Grönkvist; Jacob Andersson; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Muddringssystem förFiberbankar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB ANDERSSON; [2021]
  Nyckelord :Dredging; fiber bank; sediment; Bottensediment; fiberbankar; muddring;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin i Sverige har genom åren skapat en stor mängd restprodukter i form av pappers- och träfiber och rester av processkemikalier från produktionen. Vidanläggningar på Sveriges östkust deponerades dessa ofta rakt ut i havet där fiber ackumulerats genom åren till fiberbankar. LÄS MER