Sökning: "JAKOB ERLANDSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden JAKOB ERLANDSSON.

 1. 1. How did the financial investment behavior of Swedish retail investors change after the outbreak of COVID-19?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Financial behavior; COVID-19; Sweden; retail investors; survey.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how the financial investment behavior of retail investors in Sweden has changed after the outbreak of the COVID-19 pandemic. The first part of the method used to investigate this consists of collecting data using a survey that was filled out by investors. LÄS MER

 2. 2. Gradual Typing for a More Pure JavaScript

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JAKOB ERLANDSSON; ERIK NYGREN; OSKAR VIGREN; ANTON WESTBERG; [2020-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dynamically typed languages have surged in popularity in recent years, owing totheir flexibility and ease of use. However, for projects of a certain size dynamictyping can cause problems of maintainability as refactoring becomes increasinglydifficult. LÄS MER

 3. 3. The impact of onset transient duration onperceived transient loudness : Could transient level reduction be compensated by increasing transient duration?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jakob Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Audio; Transient; Transient duration;

  Sammanfattning : When mixing and mastering modern music, many engineers strive for making the end product to be perceived as loud as possible without sacrificing audio quality. Achieving this will often involve reducing the dynamic range of a track through peak limiting. LÄS MER

 4. 4. Potatisfibers inverkan på bröd : hur påverkas deg och bröd av potatisfiberns malningsgrad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Emma Rothman; Jakob Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Bread baking; difference test; dough characteristics; fiber function in bread; grind; potato fibre; staling; Brödbakning; degegenskaper; fiberfunktion i bröd; malningsgrad; potatisfiber; skillnadstest; staling;

  Sammanfattning : Introduktion: Potatisfibern utgör ca 1 % av potatisens vikt och är en restprodukt vid tillverkningen av potatisstärkelse. Idag tillsätter flera välkända livsmedelsföretag potatisfiber i sina produkter. Den främsta anledningen till detta är för att fibern kan binda vätska 7–12 gånger sin egen vikt vilket kan ge en ekonomisk fördel. LÄS MER

 5. 5. Hur man framgångsrikt leder ICT4D-projekt i utvecklingsländer för att främja digitalisering och ekonomisk tillväxt: En praktisk studie om intressenter, förväntningar och projektledning i tredje världen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jakob Roséen; Johan Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :ICT4D; intressenter; förväntningar; projektledning; digital omjämlikhet; digital divide; samhällsutveckling; ekonomisk tillväxt; digitalisering; utvecklingsstudier; informatik; informations system; Social Sciences;

  Sammanfattning : Within International development, ICT and it’s benefits is a fairly new way of addressing the world’s social and economic issues. Even though a lot of actions has been made with ICT as a tool for development the success rate is still low. LÄS MER