Sökning: "JB 4:19§"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden JB 4:19§.

 1. 1. Fastighetsmäklarens påverkan på ansvarsfördelningen för faktiska fel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ante Nilsson; Andreas Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :16 § FML; 4:19 JB; mäklarens påverkan; real estate broker;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur mäklaren påverkar på ansvarsfördelningen för faktiska fel i fastighet mellan en köpare och säljare. Vilka fel som köparen kommer att ansvara för enligt 4:19 JB utgår från vad denne hade kunnat finna vid en normal undersökningsplikt. LÄS MER

 2. 2. Dolt fel i fastighet - JB 4:19 - Ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare vid fastighetsöverlåtelser på den svenska småhusmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christoffer Grönberg; [2017]
  Nyckelord :Handelsrätt; Fastighetsöverlåtelser; Jordabalken; Köprätt; Felansvar; Ansvarsfördelning; Dolda fel; Undersökningsplikt; Upplysningsplikt Business law; Real property transactions; Responsibility; Risk; Hidden defects; Duty of examination; Duty of disclosure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden för småhus står varje år för betydande ekonomiska värden. Köpet av en fastighet är för många människor en stor affär och vissa fall den största investeringen man gör i livet. LÄS MER

 3. 3. Faktiska fel i fastighet - Felbedömning enligt 4 kap. 19 § jordabalken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ante Nilsson; [2016]
  Nyckelord :påföljder fel i fastighet; upplysningsplikt; undersökningsplikt; abstrakta fel; 4:19 JB; konkreta fel; faktiska fel i fastighet; faktiska fel; fastighetsrätt; jordabalk; 4 kap. 19 § jordabalk; fel i fastighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt 4 kap. 19 § JB föreligger det ett faktiskt fel i fastighet när en fastighet inte stämmer överens med vad som i första hand har avtalats d.v.s. LÄS MER

 4. 4. Köparens undersökningsplikt och säljarens- respektive mäklarens upplysningsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Albin Svahn; Anna Eckerstig; [2015]
  Nyckelord :The principle of loyalty; Defects in the eyes of the law; Actual defects; The brokers duty to inform; The sellers duty to inform; JB 4:19; AvtL 33 §; FML 16 §. The buyers duty to examine; Omsorgsplikt; God fastighetsmäklarsed; Köparens undersökningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Mäklarens upplysningsplikt; Faktiska fel; Köprättsliga fel; Lojalitetsprincip; Lojalitetsplikt; The duty of loyalty; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Properties represents great economic value and a property acquisition can be the biggest transaction one will do in a lifetime. Transparence regarding the defect-rules are therefore of great importance. According to the Swedish Land Code the buyer has a duty to examine. LÄS MER

 5. 5. Felansvar vid skador på grund av enstegstätade fasadkonstruktioner – därtill om felansvarets utformning utifrån ett rättsekonomiskt analysperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Holm; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; fastighetsrätt; rättsekonomi; konsumenträtt; civilrätt; enstegstätade fasadkonstruktioner; konsumententreprenader; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1990-talet och fram till 2007 uppfördes uppskattningsvis 15 000 – 30 000 byggnader med en så kallad enstegstätad fasadkonstruktion. Konstruktionen innebär att husfasaden byggs i ett enda stycke, utan mellanliggande fuktdränerande luftspalt. LÄS MER