Sökning: "JIM ERIKSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden JIM ERIKSSON.

 1. 1. Visualizing public transport with heat-maps : Comparing the scalability of SVG and Canvas for heat-maps

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jim Eriksson Kuitu; [2020]
  Nyckelord :SVG; Canvas; heat-map; D3.js; scalability; visualisation;

  Sammanfattning : Computer hardware is constantly improving, displays get bigger resolutions and the hardware can handle more data. Consequently, we can display more information with digital visualisation and our software needs to scale well with this increase. LÄS MER

 2. 2. Att kombinera elitidrott och akademiska studier : Elitidrottande studenters uplevelser i ett elitidrottsvänligt lärosäte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jim Eriksson; Simon Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; kombination; elitidrottsvänligt lärosäte; dubbel karriär.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om elitidrottstudenters upplevelser av att kombinera elitidrott och akademiska studier i ett elitidrottsvänligt lärosäte. Studiens frågeställningar har fokuserat på elitidrottstudenternas upplevelser kring deras möjligheter, svårigheter samt vilken påverkan deras tränare, lärare, vänner och familj har på kombinationen elitidrott och studier. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhet och inställning bland restaurangpersonal gentemot redlighet i fyra städer i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jim Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Redlighet; restaurangbranschen; ursprungskydd; livsmedelskontroll; konsumenter; livsmedel; Umeå Universitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En studie från Livsmedelsverket där totalt 13 kommuner och en region (Skåne) deltog visade att avvikelser inom redlighet var väldigt vanligt, över 81 % av alla verksamheter hade en eller flera avvikelser inom redlighet. Det finns flera studier om redlighet ur konsumenters perspektiv samt undersökningar från myndigheter, däremot saknas studier ur restaurangverksamheternas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Arbetsfördelning i slöjdämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jim Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Gender; Sloyd; Education.;

  Sammanfattning : This study focuses on pupils’ work division in sexes, in both sloyd subjects. The subject sloyd is a compulsory school subject and consist of textile craft- and wood and metal craft education. Historically the sloyd subject was created to educate sexes to become men and women or boys and girls. LÄS MER

 5. 5. Lärares undervisning av nyanlända elever i två praktiskt- estetiska ämnen och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ulrica Eriksson; Ulrika Olsbänning; [2013]
  Nyckelord :Cummins modell; nyanlända elever; praktiskt- estetiska ämnen; kontextbunden undervisning; andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ett antal lärare undervisar nyanlända elever i de praktiskt- estetiska ämnena hem- och konsumentkunskap och textilslöjd samt i det teoretiska ämnet svenska som andraspråk. Detta till en bakgrund av att de praktiskt- estetiska ämnena ses som lämpliga att använda som sluss då nyanlända elever ska övergå till reguljära klasser. LÄS MER