Sökning: "JOHAN DAHLQVIST"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden JOHAN DAHLQVIST.

 1. 1. Betydelsefulla risk- och skyddsfaktorer efter ankomst i Sverige : Berättelser kring dessa faktorer av personer från Afghanistan som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Johan Dahlqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att analysera berättelser från personer som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och söka efter risk- och skyddsfaktorer. Metod: För att samla in empiriskt material så har personer intervjuats och fått berätta sina berättelser från ankomsten i Sverige och framåt. LÄS MER

 2. 2. Validation of one-dimensional loss models for axial gas turbines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Kim Hirsch; Ramin Moghadam; [2016]
  Nyckelord :gas turbine; loss model; turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats är ett sammarbete mellan Siemens Industrial Turbomachi- nery (SIT) och Lunds Tekniska Högskola (LTH). Uppsatsen berör validering av ett nytt in-house verktyg på SIT som heter ”Mean Line Tool” (MLT), framför allt sekundärförlustmodellerna som verktyget använder. LÄS MER

 3. 3. Nyemissioners motiv och efterlevnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Dahlqvist; Johan Nyberg; Jonathan Ström; [2012]
  Nyckelord :Nyemissioner; bolagsstyrning; agentteori; pecking order teori; trade‐off teori; signalteori; Business and Economics;

  Sammanfattning : Frågeställningen är huruvida företag på Stockholmsbörsen mellan 2004‐2008 uppfyller sina motiv till nyemissioner. Vidare undersöks om detta kan bero på bolagets ägarstruktur. Vår studie visar på två olika resultat gällande huruvida företagen använder sitt kapital till angivit motiv. LÄS MER

 4. 4. Impulse Turbine Efficiency Calculation Methods with Organic Rankine Cycle

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Johan Dahlqvist; [2012]
  Nyckelord :impulse turbine; action turbine; orc; organic rankine cycle; efficiency; power; waste heat; waste heat utilization; R245fa;

  Sammanfattning : A turbine was investigated by various methods of calculating its efficiency. The project was based on an existing impulse turbine, a one-stage turbine set in an organic Rankine cycle with the working fluid being R245fa. LÄS MER

 5. 5. Konflikt i Tibet? - applicering av Johan Galtungs konfliktmodell på konflikten i Tibet.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Dahlqvist; [2008]
  Nyckelord : John Galtung ; Kina; Tibet; konfliktmodell; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konflikt och vad som definieras som en våldsam konflikt är en central fråga i freds och konfliktforskning, men det är också en fråga som inte behandlas. Generellt definieras en våldsam konflikt som en konflikt enligt definitionen av Uppsala University Conflict Database med 1000 dödsoffer per år. LÄS MER