Sökning: "JOHAN JÖNSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden JOHAN JÖNSSON.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck som kontroversiell fråga inom Sex- och Samlevnad i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Johan Jönsson Ahlbin; [2022]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck; inkludera; kontroversiella frågor; undervisningsmetodik; religionsdidaktik; religionskunskap; sex- och samlevnad; sexualitet; samtycke och relationer; utmaningar;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks vilka problem religionslärare upplevde med att undervisa om hedersrelaterat våld och förtryck inom sex och samlevnad. I kontrast till dessa upplevda problem ämnade kunskapsöversikten även finna exempel på hur religionslärare kan bemöta dessa upplevda problem. LÄS MER

 2. 2. Från A till Ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Holmqvist; Johan Hagman; Hampus Karlén Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hot mot hierarkin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Engström; Emma Hedlund; Mathilda Hesslevik; [2022]
  Nyckelord :Hierarki; rationalisering; stabilisering; destabilisering; sportlag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Threats towards hierarchy Seminar date: 02/06/2022 Course: Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate Level Authors: Rasmus Engström, Emma Hedlund, Mathilda Hesslevik Supervisor: Nadja Sörgärde & Johan Jönsson Five keywords: Hierarchy, rationalization, stabilization, destabilization, sports teams Research question: How are hierarchies (de)stabilized within a football team? Purpose: The purpose of this study is to create a deeper understanding of what stabilizes the hierarchy within sports teams, but also how destabilizing threats arise and are expressed. Methodology: The study has a social constructionist perspective and an abductive approach. LÄS MER

 4. 4. Design Solution for Ingot Handling and Machining

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Johan Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Mechanical Engineering; Product Development;

  Sammanfattning : At the electro remelting slag (ESR) facility at Uddeholm, cylindrical steel ingots are produced in several different sizes. The ESR process requires a “starting step” that consist of a 20mm thick steel plate and is a little larger than the diameter of the ingot. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning på distans

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Johan Jönsson Ahlbin; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Digitala verktyg; Distans; Distansundervisning; Distansutbildning; Formativ bedömning; Fördelar; Gymnasiet; Hermeneutik; Intervjuer; Kvalitativ metod; Lärare; Möjligheter; Nackdelar; Religionskunskap; Tolkning; Utmaningar;

  Sammanfattning : The two main purposes of this essay are to examine how formative assessment was used and what challenges were meet in doing so by upper secondary teachers within the subject of religion. The study looks at these questions in the context of after the teachers transitioned to remote learning due to the covid-19 pandemic. LÄS MER