Sökning: "JOHANNA HALLGREN"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden JOHANNA HALLGREN.

 1. 1. Unga som varken arbetar eller studerar – ett komplext problem som kräver olika lösningar : En kvalitativ studie om orsaker till att unga varken arbetar eller studerar samt hinder till att få hjälp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Hallgren; Johanna Henriksson; [2020]
  Nyckelord :NEET; mental health; barriers to care; UVAS; psykisk ohälsa; hinder till hjälp;

  Sammanfattning : Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en grupp som fått alltmer uppmärksamhet i Sverige och Europa. Att unga vuxna är utan sysselsättning kan få konsekvenser både för samhället med höga kostnader men även för den unga själv i form av psykiskt och socialt lidande. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Beatrice Axelsson Forsberg; Johanna Hallgren; [2019]
  Nyckelord :palliativ vård; upplevelser; delaktighet; närstående; hemmet; närståendeperspektiv; vårdgivare;

  Sammanfattning : När en patient vårdas palliativt i hemmet är det inte enbart patientens upplevelse som är betydande utan också närståendes. Palliativ vård innebär att bot inte längre finns att tillgå utan vården går ut på att lindra. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkig kompetens : Att stödja barns flerspråkighet i förskolan

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Hallgren; Anna Norin; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; förskola;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där vi intervjuat 11 pedagoger med syftet att få enfördjupad kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar för att stödja barnsflerspråkighet. Resultatet visar att för att barnen ska få möjlighet kunnautvecklas språkligt är det viktigt att alla deras språk är levande i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Becksvart mörker eller kolsyra i själen : En litteraturstudie om bipolär sjukdom baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Engström; Karin Utterström; [2014]
  Nyckelord :Biografi; bipolär sjukdom; litteraturstudie; upplevelse; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med bipolär sjukdom innebär att drabbas av växlande maniska och depressiva skov. Begränsningar uppstår när sjukdomen påverkar det dagliga livet. Bipolär sjukdom är kronisk och kräver farmakologisk och icke-farmakologisk behandling. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers syn med mötet med barn inom bild- och formskapande : en jämförelse mellan Montessori och Reggio Emilia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Caroline Hallgren; Johanna Stigson; [2009]
  Nyckelord :creative activity; educationalist; Montessori; preschool; Reggio Emilia; visual arts; bild och form; förskola; Montessori; pedagog; Reggio Emilia; skapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur pedagoger på två förskolor med olika pedagogisk inriktning ser på mötet med barn inom bild- och formskapande. Frågeställningarna behandlar hur pedagoger arbetar och vill arbeta med skapande, om och hur synen på barn och barns utveckling skiljer sig samt hur pedagoger uppfattar att barn upplever skapande. LÄS MER