Sökning: "JOHANNA SAMUELSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden JOHANNA SAMUELSSON.

 1. 1. A world full of influences : A quantitative study on how Generation Z’s view of a brand’s trustworthiness are affected by Influencers wrongdoings. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Samuelsson; Evelina Tornhed; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Influencer trustworthiness; brand trustworthiness; spillover effect;

  Sammanfattning : Problem definition: Along with a rapid growth of Internet usage new forms of communication and marketing have occurred. Influencer marketing have become a popular marketing form, but are brand’s aware of the risk it involves when collaborating with an influencer? This thesis examines how a brand’s trustworthiness can be affected by an influencer’s wrongdoing, in the perception of the critical generation - Generation Z. LÄS MER

 2. 2. The Power of “The New Order” – Masculinity at Stake

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Samuelsson; Johanna Alvarson; [2020]
  Nyckelord :Femvertising; The New Order; Reconstructing Masculinity; Hegemonic Masculinity; Inclusive Masculinity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Power of “The New Order” – Masculinity at Stake. Exploring the reconstruction of masculinity as a response to femvertising Date of Seminar: 5th June 2020 Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Johanna Alvarson and Sara Samuelsson Supervisor: Peter Svensson Keywords: Femvertising, The New Order, Reconstructing Masculinity, Hegemonic Masculinity, Inclusive Masculinity Thesis Purpose: The purpose of this study was to investigate how men reconstruct their masculinity when experiencing and discussing femvertising, which attempt to challenge current gender roles and support women with feminist messages. LÄS MER

 3. 3. Det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi : En kritisk diskurspsykologisk analys av hur kvinnor på svenska internetforum skriver om det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Wetterström Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnligt könsorgan; kosmetisk intimkirurgi; internetforum; kritisk diskurspsykologi; performativa handlingar;

  Sammanfattning : Plastikkirurgi av kosmetiska skäl, även kallat kosmetisk intimkirurgi, av det kvinnliga könsorganet har de senaste åren blivit uppmärksammat av medier i Sverige. Dels på grund av det blir allt vanligare bland svenska kvinnor, dels eftersom kosmetisk intimkirurgi är ett ingrepp som väcker diskussioner kring varför kvinnor vill göra ett riskfyllt ingrepp för att förändra sitt könsorgan. LÄS MER

 4. 4. Ung vuxen med cancer - behov och upplevelser under och efter behandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Schüttler; Hanna Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Young adult; cancer; experiences; needs; psychosocial support; nurses; Ung vuxen; cancer; upplevelser; behov; psykosocialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, approximately 800 young adults between 16-30 years of age are affected by a cancer disease. Studies has shown that this is not only the medical treatment that affects how patients live with their cancer, but also how their psychological health are affected. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med social hållbarhet i kommunen : En kvalitativ studie om den sociala hållbarhetsstrategens perspektiv på socialt hållbarhetsarbete och dess påverkan på invånares livsvillkor i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lomander; Ellen Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Sociology; Social Sustainability; life conditions; equality; justice; welfare; Halland County; Sociologi; Social Hållbarhet; Livsvillkor; Halland; jämlikhet; tillit; rättvisa; välfärd; Hallands Län; Kungsbacka; Varberg; Falkenberg; Hylte; Halmstad; Laholm;

  Sammanfattning : Intresset för social hållbarhet har vuxit globalt det senaste decenniet och är idag ett fokus i såvälden privata som offentliga sektorn. Det finns en kunskapslucka i hur det strategiska arbetet medsocial hållbarhet utförs i svenska kommuner, vilket uppsatsen önskar bidra till. LÄS MER