Sökning: "JOHANNA SAMUELSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden JOHANNA SAMUELSSON.

 1. 1. Det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi : En kritisk diskurspsykologisk analys av hur kvinnor på svenska internetforum skriver om det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Wetterström Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnligt könsorgan; kosmetisk intimkirurgi; internetforum; kritisk diskurspsykologi; performativa handlingar;

  Sammanfattning : Plastikkirurgi av kosmetiska skäl, även kallat kosmetisk intimkirurgi, av det kvinnliga könsorganet har de senaste åren blivit uppmärksammat av medier i Sverige. Dels på grund av det blir allt vanligare bland svenska kvinnor, dels eftersom kosmetisk intimkirurgi är ett ingrepp som väcker diskussioner kring varför kvinnor vill göra ett riskfyllt ingrepp för att förändra sitt könsorgan. LÄS MER

 2. 2. Ung vuxen med cancer - behov och upplevelser under och efter behandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Schüttler; Hanna Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Young adult; cancer; experiences; needs; psychosocial support; nurses; Ung vuxen; cancer; upplevelser; behov; psykosocialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, approximately 800 young adults between 16-30 years of age are affected by a cancer disease. Studies has shown that this is not only the medical treatment that affects how patients live with their cancer, but also how their psychological health are affected. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med social hållbarhet i kommunen : En kvalitativ studie om den sociala hållbarhetsstrategens perspektiv på socialt hållbarhetsarbete och dess påverkan på invånares livsvillkor i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lomander; Ellen Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Sociology; Social Sustainability; life conditions; equality; justice; welfare; Halland County; Sociologi; Social Hållbarhet; Livsvillkor; Halland; jämlikhet; tillit; rättvisa; välfärd; Hallands Län; Kungsbacka; Varberg; Falkenberg; Hylte; Halmstad; Laholm;

  Sammanfattning : Intresset för social hållbarhet har vuxit globalt det senaste decenniet och är idag ett fokus i såvälden privata som offentliga sektorn. Det finns en kunskapslucka i hur det strategiska arbetet medsocial hållbarhet utförs i svenska kommuner, vilket uppsatsen önskar bidra till. LÄS MER

 4. 4. Envishet, ekonomiskt, klurigt, jordnära, arbetsam och…? : Diskursanalys angående föreställningar om regionala skillnader

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Michelle Karlsson; Johanna Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Entrepreneurship; leadership; discourses; beliefs; Småland; regional differences; Entreprenörskap; ledarskap; diskurser; föreställningar; Småland; regionala skillnader;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få ett exempel på hur diskurser angående ledarskap och entreprenörskap kan komma till uttryck i vardagen i ett småländskt företag. Metodik: Vi har använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt och en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av omvårdnaden vid Amyotrofisk lateral skleros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Samuelsson; Sofie Johansson; Frida Jason; [2017]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; care; experience; quality of life.; Amyotrofisk lateral skleros; livskvalitet; omvårdnad; upplevelse.;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är ett samlingsnamn för olika neurologiska och obotliga sjukdomar som kännetecknas av nedbrytning av det motoriska nervsystemet. Symtom som svaghet i muskler uppkommer succesivt och orsakar andningssvikt och förlamning. Idag saknas adekvat bromsmedicin mot ALS vilket gör att fokus läggs på symtomlindring. LÄS MER